SEMINARIUM
Zakładu Równań Różniczkowych IM UWr.Tematyka spotkań w roku akad. 2009 - 20105 pazdziernika 2009 r.
Grzegorz Karch

O jednorodnym rownaniu Boltzmanna

Wersja *.doc tego ogloszenia,

Wspomnienia z wakacji czyli na tym spotkaniu podzielimy sie rowniez wspomnieniami z wakacyjnych kursow i konferencji.

Wersja *.doc tego ogloszenia

12 pazdziernika 2009 r.
Grzegorz Karch

O jednorodnym rownaniu Boltzmanna - kontynuacja


14 pazdziernika 2009 r.
Cyril Imbert (Universite Paris Dauphine)

Motion by integral curvature


17 pazdziernika 2009 r.
Kanako Suzuki (Tohoku University)

Large time behavior of solutions to the one dimensional aggregation equation


24 pazdziernika 2009 r.
Jacek Zienkiewicz

Oszacowania funkcji maksymalnych dla zaleznych od czasu nielokalnych rownan Schrodingera, niezmienniczych na dzialanie grupy Heisenberga


2 listopada 2009 r.
Piotr Biler

O rownaniach agregacji i chemotaksji


9 listopada 2009 r.
Yutaka Terasawa (Tohoku University)

Non-homogeneous Navier-Stokes systems with order-parameter dependent stresses


23 listopada 2009 r.
Andrzej Raczynski

Asymptotyka rozwiazan dwuwymiarowego modelu Keller-Segela


7 grudnia 2009 r.
Tomasz Szarek

O ergodycznosc procesow Markowa


14 grudnia 2009 r.
Zbigniew J. Jurek

O zwiazkach pomiedzy polgrupami Mehlera i polgrupami Urbanika


11 stycznia 2010 r.
Jakub Kominiarczuk (UC Berkeley, LBNL)

Metoda roznic skonczonych dla rozwiazywania liniowych rownan rozniczkowych czastkowych na nieregularnych siatkach obliczeniowych


18 stycznia 2010 r.
Robert Stanczy

Diagramy bifurkacyjne dla ukladow samograwitujacych czastek


8 marca 2010 r.
Grzegorz Karch

Szpikulce i fale dyfuzji w jednowymiarowym rownaniu agregacji


12 kwietnia 2010 r.
Tadeusz Nadzieja

Model ewolucji gęstości populacji


26 kwietnia 2010 r.
Dominika Pilarczyk

Asymptotyczna stabilnosc rozwiazan Landaua ukladu Naviera-Stokesa


24 maja 2010 r.
Grzegorz Karch

Rozwiazania stacjonarne pewnego modelu karcynogenezy


7 czerwca 2010 r.
Tomasz Komorowski

Asymptotyka rozwiazan losowego rownania Schroedingera