SEMINARIUM
Zakładu Równań Różniczkowych IM UWr.Tematyka spotkań w roku akad. 2012 - 201310 września 2012 r.
Vsevolod Solonnikov

Free boundary problems for parabolic equations

Seminarium odwołane!


7 października 2012 r.
Piotr Biler, Janusz Mierczyński

Konferencyjne wspomnienia z wakacji


15 października 2012 r.
Włodek Bąk, Łukasz Paszkowski i Robert Stańczy

O najciekawszych wykładach na 6 Europejskim Kongresie Matematyki w Krakowie

Omówione zostaną referaty Merle, Casellesa i Delellisa.


29 października 2012 r.
Piotr Biler

O zwartości podzbiorów przestrzeni funkcji o wartościach wektorowych.

Omówione zostaną pomysły Simona, Aubina-Lionsa i Rakotosona-Temama.


5 listopada 2012 r.
Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)

Zagadnienie Agiekiana


12 listopada 2012 r.
Grzegorz Karch

O pewnych nielokalnych zagadnieniach z biologii matematycznej


26 listopada 2012 r.
Miłosz Krupski

O niestabilności rozwiązań stacjonarnych równań ewolucyjnych

Na podstawie pracy: J. Shatah & W. Strauss "Spectral condition for instability" w ramach Seminarium Szkoleniowego z Równań Różniczkowych.


3 grudnia 2012 r.
Andrzej Krzywicki

Dziwne rozwiązania równania Eulera

Po seminarium świętujemy Andrzejki.


11 stycznia 2013 r.
Tadeusz Kulczycki (Politechnika Wroclawska)

Oszacowania gradientu funkcji harmonicznych wzgledem operatora Schrodingera opartego na ulamkowym laplasjanie


21 stycznia 2013 r.
Współpracownicy i uczniowie Pani Profesor Hanny Marcinkowskiej: Piotr Biler, Andrzej Krzywicki, Grzegorz Karch, Jan Goncerzewicz, Wojciech Mydlarczyk, Wojciech Okrasiński.

Uroczyste posiedzenie seminarium Zakładu Równań Różniczkowych i Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego poświęcone pamięci Pani Profesor Hanny Marcinkowskiej, długoletniego pracownika Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program - pdf Galeria - jpg


25 lutego 2013 r.
Michał Kowalczyk (Universidad de Chile)

Rozwiązania równania Allena-Cahna na płaszczyznie


1 i 2 marca 2013 r.
Polskie Towarzystwo Matematyczne wspólnie z Seminarium Zakładu Równań Rózniczkowych zaprasza na

Uroczyste posiedzenie poświęcone 85 rocznicy urodzin Profesora ANDRZEJA KRZYWICKIEGO i czterdziestoleciu istnienia seminarium, które odbędzie się w dniach 1 i 2 marca 2013 roku w sali im. Hugona Steinhausa Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

W programie: 1.03.2013, 15:15: otwarcie - dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr Piotr Biler, następnie przewidziane są wystąpienia gości z Uniwersytetów Warszawskiego i Śląskiego 15:30-16:00 D. Wrzosek: Modele chemotaksji z ograniczeniem gęstości i i osobliwa dyfuzją 16:15-16:45 J. Cholewa: Własność jednakowego przyciągania i ciągłość atraktorów 17:00-17:30 P. B. Mucha: Równania Naviera-Stokesa z nieciągłą gęstością 17:45-18:15 P. Gwiazda: Hiperboliczne prawa zachowania z nieciągłym strumieniem 2.03.2013, 9:15-9:45 T. Dłotko: Równanie Cahna-Hilliarda z lepkością 10:00-10:30 A. Palczewski: Asymptotyka dla nieliniowych równań parabolicznych - zastosowania w finansach 10:45-11:15 T. Cieślak: Wolibner's estimates and an alternative proof of uniqueness of vortex patches and aggregation equations 11:30-12:00 W. Zajączkowski: Globalne osiowo-symetryczne rozwiązania równań Naviera-Stokesa osobliwą dyfuzją Program, odczyty - pdf Lista obecnosci - jpg Galeria - jpg


11 marca 2013 r.
Robert Stańczy

Istnienie wielu rozwiązań dla nieliniowych równań różniczkowych z ułamkową dyfuzją.

Wspólna praca z Tadeuszem Kulczyckim.


18 marca 2013 r.
Rafał Celiński

Matematyczny model typu chemotaksji opisujący tworzenie się kolonii bakterii E. Coli,

Odczyt doktorancki.


8 kwietnia 2013 r.
Tomasz Cieślak (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)

Spirale Prandtla i Kadena


22 kwietnia 2013 r.
Jean-Philippe Anker

Harmonic analysis applied to PDE: dispersive inequalities and Strichartz estimates

To jest pierwszy z serii 3 wykładów, który odbędzie się wyjątkowo w sali 601. Pozostałe dwa są zaplanowane na
- środę 24.04.2013 godz. 14.15-16.00 sala 601
- czwartek 25.04.2013 godz. 14.15-16.00 sala 601

Dodatkowe informacje, w tym krótkie streszczenie wykładu można znaleźć na stronie: http://www.math.uni.wroc.pl/aktualnosci/2013/Anker.pdf


29 kwietnia 2013 r.
Damian Wiśniewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Zagadnienia brzegowe eliptyczne w nieograniczonych stożkowo-podobnych obszarach


13 maja 2013 r.
Miłosz Krupski

Równania ewolucyjne z losowymi warunkami początkowym


21-25 maja 2013 r.
Wojbor Woyczyński (Case Western Reserve University | Cleveland, Ohio)

Diffusive processes and stochastic differential equation

W godzinach od 16.15 do 18.00 odbędzie się cykl 5-ciu dwugodzinnych wykładow w ramach Srodowiskowych studiow doktoranckich

Plan wykladow:
21.05 (wtorek), sala B,
22.05 (sroda), sala 602,
23.05 (czwartek), sala WS,
24.05 (piatek), sala 602,
25.05 (sobota), sala 602.

Tematy wykladow:
1. Random walk and its parabolic scaling limits, infinitesimal generator of Brownian motion
2. Brownian motion as a measure on the space of continuous functions, nondifferentiability of smaple paths
3. Poisson processes and their mixtures, transition to Levy processes
4. Levy-Khinchine formula and infinitesimal generators of Levy processes
5. Selfsimilar case and singular integrals, basic estimations
6. Stochastic integrals with respect to Levy processes
7. Ito sdes for Brownian and other Levy processes and the corresponding linear pdes
8. Interacting particle systems and their scaling limits
9. Asymmetric exclusion processes and nonlinear conservation laws
10. Propagation of chaos for Burgers equations, nonlinear McKean processes, and their nonlocal versions.
skrypt bio abstrakt wykłady