SEMINARIUM

Rownania rozniczkowe


Tematyka spotkan w roku akad. 1998-99:

12 i 19 października 1998 r.
Grzegorz Karch, Fraktalne równanie Burgersa

9 i 16 listopada 1998 r.
Janusz Mierczyński, Spektrum nieautonomicznych równań parabolicznych.

23 listopada 1998 r.
Jean DOLBEAULT (Universite Paris IX - Dauphine), dwa odczyty: "Time-dependent rescalings and entropy methods in the context of parabolic equations (with some results related to the logarithmic Gross Sobolev logarithmic inequality and nonlinear extensions)" oraz "Time-dependent rescalings for kinetic equations and related models"

30 listopada 1998 r.
Andrzej Raczyński, Rozwiązania stacjonarne układu Streatera

14 grudnia 1998 r.
Alberto FARINA - Uniwersytet w Amiens (Francja), Ginzburg-Landau type elliptic systems.

Mohammed GUEDDA - Uniwersytet w Amiens (Francja), Self-similar solutions to the generalized deterministic KPZ equation.

21 grudnia 1998 r.
Janusz Mierczyński (Politechnika Wrocławska), O konferencji w Lizbonie z okazji 70 urodzin J. Hale'a.

11 stycznia 1999 r.
Wojciech Mydlarczyk, O istnieniu rozwiązań pewnego równania całkowego w przestrzeniach Banacha

18 stycznia 1999 r.
Wojciech Zaj±czkowski, Stabilno¶ć szczególnych rozwi±zań dla równań Naviera-Stokesa

25 stycznia 1999 r.
Henryk Kudela (Politechnika Wrocławska), Metoda cząstek wirowych dla rozwiązań równań Naviera-Stokesa

22 lutego 1999 r.
Sympozjum naukowe z okazji 70 rocznicy urodzin profesora Andrzeja Krzywickiego

1 marca 1999 r.
Robert Stanczy (ŁódĽ), Rozwi±zania radialne dla równan eliptycznych na zbiorach nieograniczonych

8 marca 1999 r.
Piotr Biler, Asymptotyka rozwiązań układu Debye'a w R^d oraz w obszarach ograniczonych

15 marca 1999 r.
Andrzej Krzywicki i Tadeusz Nadzieja, Nielokalne, nieliniowe zagadnienia eliptyczne

22 i 29 marca 1999r.
Piotr Biler i Grzegorz Karch, O zagadnieniu Neumanna na półprostej dla równania konwekcji-dyfuzji

12 i 19 kwietnia 1999 r.
J. Mierczyński, Osobliwosci typu "ostrza" w sympleksach niezmienniczych.

13 maja 1999 r.
R.F.Streater, The Information Manifold for SL(2,R).

17 maja 1999 r.
W.A. Woyczyński, Interacting particle approximation for nonlocal quadratic evolution problems.

24 maja 1999 r.
B. Przeradzki, Fale wędrujące w równaniach reakcji-dyfuzji.