Jacek Świątkowski

Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

jacek.swiatkowski(at)uwr.edu.pl
swiatkow(at)math.uni.wroc.pl


Promotorstwo prac magisterskich

2021

♦ Daria Przybylak (spec. nauczycielska), Odbiciowe parkietaże przestrzeni o klepkach będących ostrosłupami, 2021.

♦ Mikołaj Czapp (spec. teoretyczna), A constructive approach to Markov compacta, 2021.

2020

♦ Paulina Górska (spec. ogólna), Odbiciowe parkietaże przestrzeni o czworościennych klepkach, 2020.

♦ Paweł Gielgier (spec. ogólna/nauczycielska), Klasyfikacja zakresów kształtów płytek w wielokątowych parkietażach izohedralnych o niesymetrycznych płytkach, 2020.

2019

♦ Diana Krawczyńska (Smerd) (spec. naucz.), O pewnej klasie regularnych parkietaży z dwoma rodzajami płytek, 2019.

♦ Daniel Danielski (spec. teoret.), Prostokątne grupy Coxetera o brzegu homeomorficznym z krzywą Mengera, 2019.
Praca otrzymała wyróżnienie w edycji za rok 2020 ogólnopolskiego konkursu mBanku "Krok w Przyszłość" na najlepszą pracę dyplomową z matematyki.
Praca złożona do publikacji.

♦ Małgorzata Moc (spec. naucz.), Klasyfikacja parkietaży izotoksalnych o niesymetrycznych krawędziach, 2019.

2018

♦ Katarzyna Siejek (spec. naucz.), Klasyfikacja parkietazy izohedralnych o niesymetrycznych płytkach, 2018.
Praca otrzymała wyróżnienie w edycji za rok 2019 ogólnopolskiego konkursu mBanku "Krok w Przyszłość" na najlepszą pracę dyplomową z matematyki.

2017

♦ Weronika Buchar (spec. naucz.), Klasyfikacja ekwitranzytywnych parkietaży za pomocą wielokątów foremnych, 2017.

♦ Julia Bugiel (spec. naucz. [chyba]), Klasyfikacja parkietaży 2-Archimedesowych, 2017.

2016

♦ Maria Kaczmarek (spec. naucz.), Klasyfikacja szlaków ze względu na symetrie metodą Conwaya, 2016.

♦ Paulina Haręża (spec. naucz.), Elementarny dowód twierdzeń Pappusa-Guldina, 2016.

2015

♦ Agata Mazur (spec. naucz.), Okręgi, horocykle i ekwidystanty w modelu Kleina płaszczyzny nieeuklidesowej, 2015.

2014

♦ Kalina Kijewska (spec. naucz.), O symetriach wzorów płaskich, 2014.

2013

♦ Alicja Smolińska (spec. naucz.), środek ciężkości figury mierzalnej, 2013.

♦ Bartłomiej Czerkas (spec. naucz.), Zastosowanie zasady Cavallieri'ego, 2013.

♦ Ewa Ławniczak (spec. naucz.), Eementarna wewnętrzna geometria okręgów i kół na sferze, 2013.

♦ Jarosław Weksej (spec. teoret.), Topologiczne własności brzegów prostokątnych grup Coxetera, 2013.

2012

♦ Mateusz Suwara (spec. naucz.), Parkietaże platońskie i szachownice archimedesowskie w geometrii hiperbolicznej, 2012.

♦ Katarzyna Kozińska (spec. naucz.), Elementarna aksjomatyczna płaska geometria rzutowa, 2012.

2011

♦ Grzegorz Słaboń (spec. naucz.), Elementarne metody obliczania długości łuku, pola wycinka oraz krzywizny horocyklu, ekwidystanty i okręgu w geometrii hiperbolicznej, 2011.

2010

♦ Izabela Przezdzink (spec. naucz.), Geometria Poincarego i Kleina. Skrypt do zajęć z podstaw geometrii i geometrii nieeuklidesowej, 2010.

♦ Sebastian Guz (spec. naucz.), Klasyfikacja izometrii płaszczyzny hiperbolicznej, 2010.

2008

♦ Jacek Wieszaczewski (spec. teoret.), Sympleksy grup o torusowych grupach wierzchołkowych, 2008.

♦ Joanna Zubik (spec. teoret.), Przestrzenie i grupy asymptotycznie dziedzicznie asferyczne, 2008.
Jeden z głównych wyników z tej pracy został opublikowany jako:
Joanna Zubik, Asymptotic hereditary asphericity of metric spaces of asymptotic dimension 1, Topology and its Applications 157 (2010), 2815–2818

2007

♦ Patrycja Piechaczek (spec. naucz.), Skrypt z Algebry Liniowej 1, 2007.

♦ Barbara Szczepańska (spec. naucz.), Skrypt a Algebry Liniowej 2. 2007.

2006

♦ Anita Pawlikowska (spec. naucz.), Wprowadzenie do geometrii nieeuklidesowej za pomocą modelu Kleina, 2006.

♦ Beata Zwierzańska (spec. naucz.), Równoważność przez rozkład dla graniastosłupów, 2006.

♦ Justyna Zakręt (spec. naucz.), Aksjomatyczna teoria pola wielokątów nieeuklidesowych, 2006.

♦ Anna Koch/Jaworska (spec. naucz.), Translacyjna równoważność przez rozkład, 2006.

2005

♦ Magdalena Dukiewicz (spec. naucz.), O pewnym sposobie ścisłego wprowadzenia pojęcia pola wielokątów i objętości wielościanów, 2005.

♦ Karolina Tomaszewska (spec. naucz.), Równoważność przez rozkłada figur w geometrii nieeuklidesowej, 2005.

♦ Teresa Majcher (spec. naucz.), Aksjomat monotoniczności w teorii pola figur wielokątnych, 2005.

♦ Agnieszka Sołtys (spec. naucz.), Teoria płaszczyzny afinicznej, 2005.

♦ Anna Lepich/Grabowiecka (spec. naucz.), Teoria pola dla figur wielokątnych na sferze, 2005.

♦ Katarzyna Kowalczuk (spec. naucz.), Od aksjomatów objętości do wzorów na objetości wielościanów, 2005.

♦ Mgdalena Gapska (spec. naucz.), Objętości brył o wielomianowej funkcji pola przekroju 3-go stopnia, 2005.

♦ Anna Sznajder/Otwinowska (spec. naucz.), Skrypt do zajęć z podstaw geometrii i geometrii nieeuklidesowej, 2005.

2004

♦ Adam Ożarowski (spec. naucz.), Geometryczno-różniczkowe własności cykloid, 2004.

♦ Alicja Krupnik (spec. naucz.), Grupy Galois wielomianów stopnia niewiększego niż 4, 2004.

♦ Aleksandra Mierzchała (spec. naucz.), Konstrukcje geometryczne - skrypt do zajęć, 2004.

♦ Paweł Zawiślak (spec. teoret.), O pewnych własnościach kompleksów systolicznych, 2004.

2002

♦ Joanna Obora (studia zaoczne), Pole wielokątów gwiaździstych i inne zastosowania zorientowanego pola, 2002.

♦ Joanna Bełtowska/Łagan (studia zaoczne), Parkietaże Archimedesowe, 2002.

♦ Danuta Borko (spec. naucz.), Skończone grupy izometrii przestrzeni, 2002.

♦ Paweł Marcinkowski (spec. naucz.), Geometria afiniczna półpłaszczyzny, 2002.

♦ Dorota Proniewicz (spec. naucz.), Równoważne układy aksjomatów, 2002.

♦ Emilia Matławska (spec. naucz.), Grupy symetrii dwustronnych szlaków, 2002.

♦ Barbara Kuźnar (studia zaoczne), Graniastosłupy skręcone, 2002.

♦ Urszula Karbowska (kolegium nauczycielskie), Ilości wierzchołków, krawędzi i ścian w wielościanach wypukłych, 2002.

♦ Estera Kowalczyk (spec. naucz.), Zbiór zadań z geometrii nieeuklidesowej, 2002.

♦ Edyta Zając (spec. naucz.), Geometria afiniczna kraty, 2002.

♦ Marzena Stróżyńska (spec. naucz.), Skończone grupy symetrii na płaszczyźnie, 2002.

♦ Emilia Chmielewska (spec. naucz.), Parkietaże typu Eschera na płaszczyźnie, 2002.

2001

♦ Tomasz Stawicki (studia zaoczne), O ilości rozwiązań zagadnienia Apoloniusza, 2001.

♦ Inga Skowrońska (studia zaoczne), O pryzmatoidach i tożsamości Eulera, 2001.

♦ Agnieszka Burska (studia zaoczne), Zorientowane pole wielokątów, 2001.

2000

♦ Izabella Król (studia zaoczne), Obliczanie pól i objętości metodą Cavallieri'ego, 2000.

♦ Balbina Morawska (studia zaoczne), Grupy symetrii szlaków, 2000.

♦ Lidia Gniadkowska (spec. naucz.), Wzór Picka dla figur wielokątnych o wierzchołkach kratowych, 2000.

♦ Agnieszka Kosmala (spec. naucz.), Obliczanie pól pewnych figur metodą Archimedesa i Pascala, 2000.

1999

♦ Krzysztof Godzwon (spec. naucz.), Równoważność przez rozkład dla wielokątów i wioelościanów, 1999.

1998

♦ Krzysztof Druzgała (kolegium nauczycielskie), Wprowadzenie do przekształceń afinicznych metodą ukośnokątnych układów współrzędnych, 1998.

♦ Sławomir Tokarski (kolegium nauczycielskie), Cechy przystawania wielokątów i łamanych w geometrii afinicznej, 1998.

♦ Małgorzata Krassowska (spec. naucz.), Zagadnienie Apoloniusza, 1998.

♦ Dorota Pawlica (spec. naucz.), O geometrii nieeuklidesowej hiperbolicznej (sprawozdanie z warsztatów), 1998.

♦ Katarzyna Kożuch /obecnie Dymara/ (spec. teoret.), Węzły legendrowskie w przekręconych strukturach kontaktowych, 1998;
II nagroda w konkursie PTM na najlepszą pracę studencką w roku 1998;
praca opublikowana jako:
Legendrian knots in overtwisted contact structures on S^3, Annals of Global Analysis and Geometry, 19:293-305 (2001).

♦ Anna Chabasińska (spec. naucz.), Zbiór zadań z geometrii nieeuklidesowej, ok. 1998.

♦ Anna Rudnicka (studia zaoczne), Obliczanie pól powierzchni ograniczonych krzywymi bez użycia pochodnych i całek, 1998.

1997

♦ Agnieszka Jabłońska (kolegium nauczycielskie), Wiadomości o kuli i sferze w literaturze polskojęzycznej, 1997.

♦ Edyta Śnieżek (kolegium nauczycielskie), Geometria sferyczna w literaturze polskojęzycznej, 1997.

1995

♦ Karol Selwat (spec. teoret.), Niezmienniki Vassiliewa krzywych na płaszczyźnie, 1995;
praca opublikowana następnie jako
The first order semilocal Vassiliev invariants of plane curves, Journal of Knot Theory and Its Ramifications Vol. 7, No. 8 (December 98).

♦ Robert Kornel (spec. naucz.), Niezmiennik Jones'a dla węzłów alternujących, 1995.