Życiorys zawodowy

Jacek Świątkowski
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

swiatkow(at)math.uni.wroc.pl
jacek.swiatkowski(at)uwr.edu.pl


• Studia magisterskie (z matematyki) ukończyłem w roku 1987 na Uniwersytecie Wrocławskim.
      Pracę magisterską nt. dyskretnych grup izometrii dla metryki Carnot-Caratheodory'ego na grupie Heisenberga napisałem pod kierunkiem Tadeusza Januszkiewicza.
• Doktorat obroniłem na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1994. Promotorem był Tadeusz Januszkiewicz.
      Rozprawa doktorska składająca się z dwóch części dotyczyła wymiaru asymptotycznego grup dyskretnych oraz
      klasyfikacji kompleksów wielokątnych o niedodatniej krzywiźnie i platońskiej symetrii.
• Stopień doktora habilitowanego otrzymałem w roku 2001, zaś tytuł profesora nauk matematycznych w roku 2009.
• Od roku 1987 do dziś pracuję w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (IM UWr).
• Od roku 2003 pełnię funkcję kierownika Zakładu Geometrii w IM UWr.
• W latach 2007-2012 pełniłem funkcję Z-cy Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Matematycznym UWr.
Pełniejszy życiorys zawodowy: cv