Jacek Świątkowski

Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

jacek.swiatkowski(at)uwr.edu.pl
swiatkow(at)math.uni.wroc.pl


Wypromowani doktorzy


2017, Dominika Pawlik, przewód na Uniwersytecie Warszawskim

Temat rozprawy:
Brzegi Gromowa grup hiperbolicznych jako granice odwrotne ciągów wielościanów    link

Wersja anglojęzyczna rozprawy umieszczona w archiwum preprintów arXiv.org:
♦ Dominika Pawlik, Gromov boundaries as Markov compacta,    arXiv:1503.04577

Dominika Pawlik nie podjęła kariery akademickiej.

2014, Joanna Jakus (Zubik), przewód na Uniwersytecie Wrocławskim

Temat rozprawy:
Asymptotyczna dziedziczna asferyczność dla produktów wolnych grup z amalgamacją

Publikacja na podstawie części wyników z rozprawy doktorskiej:
♦ Joanna Jakus, Weak asymptotic hereditary asphericity for free product and HNN extension of groups, Algebraic & Geometric Topology 13 (2013), 3031–3045.    link

Joanna Jakus nie podjęła kariery akademickiej.

2009, Paweł Zawiślak, przewód na Uniwersytecie Wrocławskim

Temat rozprawy:
Drzewa rozmaitości i brzegi grup systolicznych

Publikacja na podstawie wyników z rozprawy doktorskiej:
♦ Paweł Zawiślak, Trees of manifolds and boundaries of systolic groups, Fundamenta Mathematicae 207 (2010), 71–99.    link

Po doktoracie Paweł Zawiślak przez kilka lat był asystentem a następnie adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, potem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś obecnie pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.    link

2008, Piotr Przytycki, przewód w Instytucie Matematycznym PAN

Temat rozprawy:
The fixed point theorem for simplicial nonpositive curvature (polskie tłumaczenie: Twierdzenie o punkcie stałym dla niedodatniej krzywizny symplicjalnej)
link do rozprawy po angielsku    link do wprowadzenia do rozprawy po polsku

Publikacje na podstawie wyników z rozprawy doktorskiej:
♦ Piotr Przytycki, The fixed point theorem for simplicial nonpositive curvature, Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 144 (2008), 683-695.    link
♦ Piotr Przytycki, E_G for systolic groups, Comment. Math. Helv. 84 (2009), 159–169.    link

Po doktoracie Piotr Przytycki przez kilka lat był adiunktem w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, zaś obecnie pracuje jako assistant professor na Uniwersytecie McGill w Montrealu (Kanada). Ma bardzo znaczny dorobek naukowy.    link

2003, Katarzyna Dymara, przewód na Uniwersytecie Wrocławskim

Temat rozprawy:
Contactomorphisms and legendrian knots in overtwisted contact structures (polskie tłumaczenie: Kontaktomorfizmy i węzły legendrowskie w przekręconych strukturach kontaktowych)

Artykuły (preprinty) przygotowane na podstawie wyników z rozprawy doktorskiej:
♦ Katarzyna Dymara, Legendrian knots in overtwisted contact structures, arXiv:math/0410122
♦ Katarzyna Dymara, The Group of Contactomorphisms of the Sphere Fixing an Overtwisted Disk, arXiv:math/0507444

Po doktoracie Katarzyna Dymara przez wiele lat była adiunktem w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś od niedawna pracuje w Katedrze Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

2002, Karol Selwat, przewód na Uniwersytecie Wrocławskim

Temat rozprawy:
Vassiliev invariants of generic plane curves (polskie tłumaczenie: Niezmienniki Vassilieva płaskich krzywych w położeniu ogólnym)

Publikacja na podstawie wyników z rozprawy doktorskiej:
♦ Karol Selwat, The first order semilocal Vassiliev invariants of plane curves, Journal of Knot Theory and Its Ramifications Vol. 07, No. 08 (1998), pp. 1119-1138.    link

Po doktoracie Karol Selwat przez kilka lat był wykładowcą w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie związał się zawodowo z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy, gdzie pracuje do dzisiaj.    link