Parkietaże i grupy symetrii płaskich


Zarys programu wykładu:   pdf

Skrypty (prace magisterskie i licencjackie zawierąjace materiał z wykładu):
1. Patrycja Kumaszka, "O kilku rodzajach regularnych parkietaży płaszczyzny".   pdf
2. Emilia Chmielewska, "Parkietaże typu Eschera na płaszczyźnie".   pdf
3. Kalina Kijewska, "O symetriach wzorów płaskich".   pdf

Literatura dotycząca problematyki wykładu:
1. J. Conway, H. Burgiel, C. Goodman-Strauss, "The Symmetries of Things".
2. B. Gruenbaum, G.C. Shephard, "Tilings and Patterns".
3. M.C. Escher, "Grafiki. Wprowadzenie i komentarz artysty".
4. D. Schattschneider, "M.C.Escher. Visions of Symmetry".

Listy zadań:
lista 1   lista 1 - uzupelninie o szlakach   lista 1 - dalsze uzupelnienie
lista 2   lista 2 - uzupelnienie


Plansze i diagramy z rysunkami prezentowane podczas wykładu:
1. Przykłady regularnych parkietaży M.C. Eschera i ich typy walencyjne.   pdf
2. Przykłady k-regularnych parkietaży M.C. Eschera dla k>1.   pdf
3. Wszystkie "kwadratowe" typy regularnych parkietaży zrealizowane przez M.C. Eschera.   pdf
4. Typy walencyjne regularnych parkietaży zrealizowane w kompozycjach M.C. Eschera.   pdf
5. Typy walencyjne przykładowych parkietaży regularnych płaszczyzny nieeuklidesowej.   pdf
6. Typy walencyjne przykładowych regularnych parkietaży na powierzchni sfery.   pdf
7. Wszystkie typy regularnych parkietaży z niesymetrycznymi klepkami.   pdf
8. Wszystkie typy Escherowskie (bez przemieszczeń wzoru przez odbicie) regularnych parkietaży z niesymetrycznymi klepkami.   pdf


Przydatne pliki:
1. Parkietaże platońskie i archimedesowe - lista z rysunkami.   pdf