Podstawy geometrii i geometria nieeuklidesowa

Skrypty:
1. Anna Sznajder-Otwinowska, "Podstawy geometrii i elementy geometrii nieeuklidesowej".   pdf
2. Izabela Przeździnk, "Geometria Poincarego i Kleina".   pdf

Listy zadań:   lista 1   lista 2   lista 3   lista 4   lista 5