Prof. dr hab.
Władysław Szczotka


Pokój w IM 512, tel. 71-375-7396.
E-mail:Wladyslaw.Szczotka(at)math.uni.wroc.pl
Doktorat: 1976, Uniwersytet Wrocławski.
Habilitacja: 1986, Uniwersytet Wrocławski.
Tytuł profesora: 1998.
Stanowisko profesora zwyczajnego: 2004.