SEMESTR  ZIMOWY 2018/2019

 

MATEMATYKA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

Poniedziałki 10-12, sala A

 

Plan  wykładu plan i wrunki zaliczenia

 

Skrypt pdf

 

Ustawa pdf

 

Rozp. pdf

 

LABORATORIA

 

Opis projektu: pdf

 

Listy (PDF) : lab1, lab2, lab3, lab4, lab5, lab6, lab7, lab8, lab9, lab10

 

Test: egzamin17-18