Zadania analizy funkcjonalnej 2

Zadanie z  17 czerwca

Notatki do wykładu (ostatnia aktualizacja 23.01.2019)
Lista 10
Regulamin

Lista 1
Lista 2
Lista 3
Lista 4
Lista 5
Rozwiązanie  zadania 14.2 (a), (b)Polecane książki:

  1. J. Chmieliński,  Analiza funkcjonalna Notatki do wykładu, Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2004.
  2. A. Friedman, Foundations of Modern Analysis, Dover Publications Inc. 1982.
  3. J. Górniak, T. Pytlik, Analiza funkcjonalna w zadaniach, Wyd. Pol. Wr., 1992.
  4. S. Prus, A. Stachura, Analiza funkcjonalna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007.
  5. W. Rudin, Analiza funkcjonalna, PWN Wydawnictwo Naukowe 2001.
  6. J.Rusinek: Zadania z analizy funkcjonalnej z rozwiązaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2006.