Bommerholz pdf,, ps, tex.

Wielomiany ortogonalne i problem momentów ps, pdf.

Zagadnienie transportowe dla gimnazjalistów  pdf

Transportation problem ps, pdf.

Gra Nim pdf.

Back to the main page