UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 września 2002 r. w sprawie jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dnia 15 listopada 2002 r. mija trzysta lat od założenia w 1702 r., przez cesarza Leopolda l Habsburga Akademii Leopoldyńskiej, która dała początek Uniwersytetowi we Wrocławiu.

Jubileusz wrocławskiej uczelni, będącej Alma Mater wielu wybitnych uczonych, w tym również laureatów Nagrody Nobla, z różnych dziedzin i narodowości, stanowi doniosłą sposobność przypomnienia dziedzictwa kulturowego i intelektualnego krajów oraz narodów Europy. Historia uczelni wrocławskiej jest odzwierciedleniem złożonych procesów, które zaszły w tej części Europy. Świętując ten jubileusz, Uniwersytet Wrocławski nawiązuje do swojej tradycji, obejmującej okres austriacki, niemiecki i polski.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przyłączając się do obchodów jubileuszu Uniwersytetu, pragnie oddać hołd dziedzictwu kulturowemu i intelektualnemu krajów oraz narodów Europy, które w ciągu minionych trzystu lat istnienia ukształtowały jego charakter, tradycje i obyczajowość.

Wspierając ideę intelektualnej, kulturowej i politycznej jedności Europy, ucieleśnionej w dziejach i działalności Uniwersytetu Wrocławskiego oraz rozpowszechniając ten wzorzec w świadomości społeczeństwa polskiego oraz społeczności międzynarodowej, Sejm uznaje Uniwersytet Wrocławski za dobro Narodu Polskiego i docenia jego rolę w edukacji i wychowami młodzieży oraz wkład w rozwój kultury i nauki Polski Europy i świata.

Czyniąc zadość osiągnięciom i dorobkowi uczelni wrocławskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w celu dalszego rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego, zwraca się do Rządu o zagwarantowanie w budżecie państwa, począwszy od roku 2003, środków na realizację programu przedsięwzięć inwestycyjnych wrocławskiej uczelni, mających strategiczne znaczenie dla badań naukowych i edukacji narodu w obliczu nowych wyzwań cywilizacyjnych, w tym również budowy nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, niezbędnego dla ochrony zbiorów o bezcennej, europejskiej i światowej wartości.