Zadania z analizy zespolonej

W czasie semestru  odbędą się dwie sześciozadaniowe klasówki
oraz egzamin złożony z 10 zadań.
Każde zadanie oceniane jest w skali 0-10.

Wpływ na ocenę z kursu mają klasówki (po 25%) oraz egzamin (50%).
Ocena z zaliczenia i egzaminu jest taka sama w wypadku pozytywnym.
Ocena z zaliczenia może zostać podniesiona o pół stopnia przez prowadzącego ćwiczenia, na podstawie aktywności.
50% punktów wystarcza na pozytywną ocenę z kursu. 90% wystarcza na ocenę 5. Progi na poszczególne oceny będą ustalone
po przeprowadzeniu egzaminu.

          Zadania 1
    Zadania 2
    Zadania 3
    Zadania 4
    Zadania 5
    Zadania 6
    Zadania 7
    Zadania 8

Zalecane podręczniki:
  1. Robert Ash, Complex Variables.
  2. Jan Krzyż, Zbiór zadań z funkcji analitycznych.
  3. Franciszek Leja, Funkcje zespolone.
  4. Walter Rudin, Analiza rzeczywista i zespolona.