Zadania z analizy zespolonej

Prace egzaminacyjne można obejrzeć we środę 20 czerwca od godziny 12.
Egzamin poprawkowy odbędzie się we wtorek
4 września o godzinie 9:00. Ocena zależy tylko do wyniku egzaminu.
50 punktów wystarczy na ocenę pozytywną.
Zadania będą dotyczyć:
  1. Funkcje specjalne: logarytm, sin, cos lub e^z.
  2. Sprawdzenie analityczności funkcji.
  3. Sprawdzenie harmoniczności funkcji i znalezienie sprzężonej funkcji harmonicznej.
  4. Obliczenie całki wzdłuż krzywej.
  5. Rozwinięcie funkcji w szereg Taylora.
  6. Rozwinięcie funkcji w szereg Laurenta.
  7. Bieguny i residua.
  8. Obliczenie całki wzdłuż krzywej zamkniętej.
  9. Obliczenie całki niewłaściwej za pomocą residuów.
  10. Obliczenie całki z funkcji trygonometrycznej za pomocą residuów.
W czasie semestru  odbędą się dwie sześciozadaniowe klasówki 9 kwietnia i 21 maja
o godzinie 11:45 w sali HS
oraz egzamin 19 czerwca o 9:00 (EM) złożony z 10 zadań.
Każde zadanie oceniane jest w skali 0-10.

Wpływ na ocenę z kursu mają klasówki (po 25%) oraz egzamin (50%).
Ocena z zaliczenia i egzaminu jest taka sama w wypadku pozytywnym.
Ocena z zaliczenia może zostać podniesiona o pół stopnia przez prowadzącego ćwiczenia, na podstawie aktywności.
50% punktów wystarcza na pozytywną ocenę z kursu. 90% wystarcza na ocenę 5. Progi na poszczególne oceny będą ustalone
po przeprowadzeniu egzaminu.

          Zadania 1
    Zadania 2
    Zadania 3
    Zadania 4
    Zadania 5
    Zadania 6
    Zadania 7
    Zadania 8