Zadania z analizy zespolonej

Wykład bez przerwy rozpoczyna się o 12:05.
W czasie semestru  odbędą się dwie sześciozadaniowe klasówki 9 kwietnia i 21 maja
o godzinie 11:45 w sali HS
oraz egzamin 19 czerwca o 9:00 (EM) złożony z 10 zadań.
Każde zadanie oceniane jest w skali 0-10.

Wpływ na ocenę z kursu mają klasówki (po 25%) oraz egzamin (50%).
Ocena  może zostać podniesiona o pół stopnia przez prowadzącego ćwiczenia, na podstawie aktywności.
Ocena z zaliczenia i egzaminu jest taka sama w wypadku pozytywnym.
50% punktów wystarcza na pozytywną ocenę z kursu. 90% wystarcza na ocenę 5. Progi na poszczególne oceny będą ustalone
po przeprowadzeniu egzaminu.

          Zadania 1
    Zadania 2
    Zadania 3
    Zadania 4
    Zadania 5
    Zadania 6
    Zadania 7
    Zadania 8