upline
left
WIP 2010/11r: wyniki kolokwium Nr 01 w dniu 16,17 I 10 r.
indeks prowadzący Kol. 1 oznaczenie
201276 20!*
209206   
221180   
221181RN ?
221182   
221187   
221200EK8*
221237RN19 
221241   
221242PF12*
221245   
221270   
221289   
221298   
232954PF20*
232968PF21*
232971RN20?
232975 18*
232981PF12*
232991   
232994RN ?
232995RN ?
232997PF19*
233005   
233006   
233008RN21*?
233010RN20 
233012   
233013RN18?
233015JB22*
233020PF16*
233021   
233024RN20 
233025 11*
233026   
233037   
233041PF14*
233043   
233044   
233051PF18*
233052   
233053RN23 
233055EK+RN10*?
233057   
233061RN24 
233063   
233066PF19*
233067PF,RN20*?
233070RN ?
233071   
233074   
233078JB16*?
233084   
233087RN11*
233090RN ?
233091   
233095   
233097   
233100RN24 
233224PF25*
233260EK+RN5*?
233264EK+RN15*?
233268PF+RN13*?
233269EK+RN8*?
233278PF9*
233300   
233303   
233304   
233305   
233306   
 RN ?
Wyjaśnienia symboli z kolumny oznaczenie:  
 
*   kolokwium sprawdzał K. Tabisz,
praca do wglądu 13 I 11 r., godz. 14-15, p. 513 IM UWr.
?   zagrożone uzyskania zaliczenia, ćwiczeń/laboratorium,
!   nie mam na liście otrzymanej z dziekanatu.
right
downline
  powrót  

Valid HTML 4.01!