upline
left
WIP 2010/11r: wyniki Kol. Nr 01 w dniu 16,17 I 10 r. i Kol. Nr 02 w dniu 1 II 11 r.
indeks prowadzący Kol. 1Kol. 2 oznaczenie
201276 20 !*
209206LP 17 
221180HK 11 
221181RN  ?
221182LP 11 
221187    
221200EK818*
221237RN1918 
221241    
221242PF12 *
221245    
221270HK 18 
221289    
221298    
232954PF2019*
232968PF2117*
232971RN2021?
232975EK1817*
232981PF1215*
232991HK 16 
232994RN 14?
232995RN 15?
232997PF1917*
233005LP 16 
233006HK 17 
233008RN2115*?
233010RN2025 
233012HK 17 
233013RN1813?
233015JB+PF2215*
233020PF1611*
233021    
233024RN2023 
233025EK1115*
233026    
233037HK 19 
233041PF1420*
233043HK 12 
233044LP 25 
233051PF1815*
233052HK 25 
233053RN2324 
233055EK+RN1015*?
233057JB 23 
233061RN24  
233063JB 18 
233066PF1913*
233067PF,RN2018*?
233070RN 15?
233071HK 20 
233074RN 12 
233078JB1620*?
233084LP 24 
233087RN1117*
233090RN+EK 13?
233091LP 11 
233095  25 
233097HK 10 
233100RN2422 
233224PF2525*
233260EK+RN5 PWr *?
233264EK+RN15 PWr *?
233268PF+RN13 PWr *?
233269EK+RN8 PWr *?
233278PF916*
233300LP 20 
233303   PWr
233304HK 18 
233305   PWr
233306   PWr
Wyjaśnienia symboli z kolumny oznaczenie:  
 
*   kolokwium sprawdzał K. Tabisz,
praca do wglądu 13 I 11 r., godz. 14-15, p. 513 IM UWr.
?   zagrożone uzyskania zaliczenia, ćwiczeń/laboratorium,
!   nie mam na liście otrzymanej z dziekanatu.
Kol. Nr 02 sprawdził K. Tabisz
right
downline
  powrót  

Valid HTML 4.01!