upline
left
WIP w IM UWr w rok. akad. 2010/11 - organizacja wykładu
Terminy kolokwiów (nie są obowiązkowe):
 • Nr 01:     (tu będzie termin)
 • Nr 02:     (tu będzie termin)
 • Popr.:     (tu będzie termin)
Zasady zaliczenia WIP
 • Sposób zaliczenia laboratoriów i ćwiczeń określają prowadzący je.

 • Zasady zaliczenia egzaminu (oznaczenie E):

  • tryb normalny:

   Należy przystąpić w (tu będzie termin) do egzaminu pisemnego. Warunkiem jest zaliczenie ćwiczeń i laboratorium. Podstawą oceniania jest ilość uzyskanych punktów z kolokwiów i egzaminu. Oceny będą określane według następującego wzoru, gdzie Spkt=Epkt+max(K1pkt,K2pkt) a Smax=Emax+(K1max+K2max)/2:

   Spkt < 50% Smax       ndst  
   50% Smax < Spkt < 75% Smax       dst  
   75% Smax < Spkt       db  

   Ocenę bdb można będzie otrzymać po spełnieniu warunków na ocenę db oraz pozytywnego zaliczenia egzaminu ustnego na który student umawia się indywidualnie.

  • dla studentów którzy nie będą pisać kolokwiów, będzie zorganizowana dodatkowa część egzaminu, przyjmuje się Smax = Emax+Edod a pozostałe zasady jak w trybie normalnym

  • zasady zwolnień z egzaminu:

   Warunkiem jest zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów na co najmniej dst+. Podstawą oceniania jest ilość uzyskanych punktów z kolokwiów. Oceny będą określane według następującego wzoru, gdzie Spkt=K1pkt+K2pkt a Smax=K1max+K2max :

   50% Smax < Spkt < 75% Smax       dst  
   75% Smax < Spkt       db  

   Ocenę bdb mogą też otrzymać studenci wytypowani przez prowadzących ćwiczenia i laboratoria.
right
downline
  powrót  

Valid HTML 4.01!