Dydaktyka 2018/2019


Matematyka GiBE

Estymacja parametrów

Szeregi czasowe

Procesy Markowa

Seminarium