Dydaktyka 2019/2020


Laboratorium statystyczne

Matematyka GiBE

Szeregi czasowe

Procesy Markowa

Estymacja parametrów