Dydaktyka 2017/2018
Wstep do biomatematyki

Modelowanie stochastyczne

Projekt zespołowy

Matematyka GiBE

Statystyka A

Seminarium

Szeregi czasowe

Procesy Markowa