STATYSTYKA - A

Listy zada w formacie PDF 

Lista 1. (Rachunek prawdopodobiestwa)

Lista 2. (Statystyki)

Lista 3. (Metoda momentw)

Lista 3a. (Metoda najwiekszej wiarogodnosci)

Lista 4. (Metoda najwiekszej wiarogodnoci II)

Lista 5. (Metoda oceny estymatorw)

Lista 6. (Estymacja przedziaowa)

Lista 7. (Testowanie hipotez)

Lista 7. (Test ch-kwadrat)


Wykady  

Wykad 2 (Slajdy)

Wykad 2 (Wersja do wydruku)

Wykad 3 (Slajdy)

Wykad 3 (Wersja do wydruku)

Wykad 4 (Slajdy)

Wykad 4 (Wersja do wydruku)

Wykad 5 (Wersja do wydruku)

Wykad 6 (Slajdy)

Wykad 7 (Wersja do wydruku)

(Testowanie hipotez statystycznych))

(Test dla rednich w 2 populacjach)

(Test dla proporcji)

(Test dla wariancji)

(Test chi-kwadrat Pearsona dla hipotezy prostej)

(Test chi-kwadrat Pearsona dla hipotezy zoonej)Termin egzaminu: 5 lutego 2018 r. godz.12-15, sala HS.  

Ostatnia aktualizacja, 16 stycznia, 2018.