STATYSTYKA


Uprzejmie informuj, e termin egzamin zosta ustalony na 8 lutego. Odbdzie si on w sali EM w godzinach 12-14. 


Jednoczenie informuj, e drugi termin egzaminu zosta zaplanowany na 17 lutego na godzin 12:00, w sali B.  
Listy zada w formacie PDF 

Lista 1 (Rachunek prawdopodobiestwa)

Lista 2 (Statystyki)

Lista 3 (Estymacja metod momentw)

Lista 3a (Estymacja metod najwikszej warogodnoci)

Lista 4 (Estymacja metod najwikszej warogodnoci II)

Lista 5 (Metody oceny estymatorw)

Lista 6 (Estymacja przedziaowa)

Lista 7 (Metoda najmniejszych kwadratw)

Lista 8 (Testowanie hipotez statystycznych I)

Lista 9 (Testowanie hipotez statystycznych II)

Lista 10 (Test chi-kwadrat Pearsona)


Wykady  

Wykad 2 (Slajdy)

Wykad 2 (Wersja do wydruku)

Wykad 3 (Slajdy)

Wykad 3 (Wersja do wydruku)

Wykad 4 (Slajdy)

Wykad 4 (Wersja do wydruku)

Wykad 5 (Slajdy)

Wykad 5 (Wersja do wydruku)

Wykad 7 (Wersja do wydruku)

Test chi-kwadrat Pearsona (Slaydy)Ostatnia aktualizacja, 26 stycznia, 2017.