Zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów studentom matematyki

na wyjazdy w ramach programu  Erasmus+