Wstęp do biomatematyki


Listy zadań w formacie PDF 

Lista 1

Lista 2

Lista 3

Lista 4

Lista 5

Lista 6


Uprzejmie informuję, że kolokwium zostanie przeprowadzone 07 czerwca, na zajęciach czwartkowych. 

Notatki do wykładu w formacie PDF 

Ekspluatacja populacji

Genetyka 1

Propozycje projektów Ostatnia aktualizacja 20 maja, 2018.