Dydaktyka

Zajęcia w semestrze letnim 2017/2018:

Wszystkie prowadzone przedmioty:

  • Inżynieria finansowa 1 - laboratorium
  • Inżynieria finansowa 1 - ćwiczenia
  • Inżynieria finansowa 2 - laboratorium
  • Matematyka ubezpieczeń życiowych - ćwiczenia
  • Matematyka ubezpieczeń życiowych 2 - ćwiczenia
  • Wycena i analiza instrumentów finansowych 1 - laboratorium
  • Wycena i analiza instrumentów finansowych 2 - laboratorium