instytut
znak
aa

W
itold
Ignacy Więsław  Curriculum Vitae

  urodzony 29 marca 1944 roku w Warszawie

  matematyk i historyk matematyki

  • 1962 – 1966 studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, sekcja teoretyczna (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), praca magisterska: Metody konstruowania teorii ciał liczb algebraicznych. Opiekun pracy: doc. dr hab. Władysław Narkiewicz

  • 1971   doktorat: Ciała topologiczne lokalnie ograniczone – promotor doc. dr hab. Władysław Narkiewicz  

  • 1989  – habilitacja na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, przyjęta przez Radę Wydziału  w oparciu o pierwszą w świecie monografię poświęconą teorii ciał topologicznych: Topological fields, Marcel Dekker, Pure and Applied Mathematics. A series of Monographs and Textbooks No 119. New York and Basel 1988. (na 52 obecnych oddano 46 głosów „tak”, 3 „nie”, 2 osoby wstrzymały się od głosu, 1 głos był nieważny. W roku 1990 tzw. CKK habilitacji nie zatwierdziła).

  • 2006    – habilitacja w Instytucie Historii Nauki PAN w oparciu o rozprawę: Matematyka polska za czasów Jana Śniadeckiego.

Spis publikacji:

Pełna lista publikacji - w tym: