W dniach 3-7 grudnia 2012 roku odbyła się XXXVIII Konferencja „Statystyka Matematyczna – Wisła 2012”.

Organizatorami Konferencji były:

W roku 2012 minęło 39 lat od zapoczątkowania cyklu konferencji „Statystyka Matematyczna”. Z perspektywy tych lat widać, iż konferencje te są unikatowym wydarzeniem naukowym, niezmiernie ważnym dla środowiska matematyków zajmujących się statystyką matematyczną w naszym kraju – zarówno dla uczonych pracujących twórczo nad rozmaitymi problemami statystyki, jak i dla osób stosujących metody statystyczne w praktyce oraz doktorantów i młodych pracowników nauki zainteresowanych tą dyscypliną.

Podstawowym celem konferencji jest przegląd wyników naukowych uzyskanych przez polskich statystyków w ciągu ostatniego roku, rozwijanie współpracy i wymiany informacji pomiędzy krajowymi zespołami badawczymi i poszczególnymi matematykami oraz konsolidacja środowiska zajmującego się statystyką matematyczną.

Podobnie jak w ostatnich latach konferencja odbyła się w Hotelu Gawra w Wiśle. Zostały utrzymane, wypracowane w ciągu minionych lat, ramy konferencji. Prof. Tadeusz Inglot (Politechnika Wrocławska) wygłosił cykl wykładów pt. "Teoria informacji a statystyka matematyczna".