Studentom sekcji teoretycznej zainteresowanym analizą harmoniczną proponuje studia magisterskie


" Dyskretne całki singularne i ich zastosowania. Teorioliczbowe aspekty analizy harmonicznej."


Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u mnie.