Analiza matematyczna, algebra liniowa, kombinatoryka, analiza funkcjonalna

Analiza matematyczna, algebra liniowa, kombinatoryka, analiza funkcjonalna.
Promotor: 
Ryszard Szwarc
Poziom: