Analiza matematyczna, algebra liniowa, kombinatoryka, programowanie liniowe, szeregi Fouriera, teoria operatorów

Analiza matematyczna, algebra liniowa, kombinatoryka, programowanie liniowe, szeregi Fouriera, teoria operatorów.
Promotor: 
Ryszard Szwarc
Poziom: