Analiza matematyczna, równania różniczkowe, zastosowania matematyki

Analiza matematyczna, równania różniczkowe, zastosowania matematyki. Równania różniczkowe i ich zastosowania w biologii, chemii, medycynie, fizyce i ekonomii.
Promotor: 
Grzegorz Karch
Poziom: