Gałązkowe procesy i błądzenia losowe: własności asymptotyczne

Specjalność zastosowań rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz specjalność teoretyczna.
Typ: 
Data: 
wtorek, 17. Maj 2016
Aktualność: 
Aktywny
Imię i nazwisko: 
Krzysztof Dębicki