Metody rozwiązywania zadań z olimpiad matematycznych

Przedstawienie metod rozwiązywania zadań z olimpiad matematycznych różnego szczebla i dotyczących jednej tematyki ( np. nierówności, podzielności).
Typ: 
Data: 
wtorek, 17. Maj 2016
Aktualność: 
Aktywny
Imię i nazwisko: 
Tadeusz Pezda