Modele z równań różniczkowych w biologii (drapieżnik-ofiara, pattern formation, chemotaksja, koagulacja)

Modele z równań różniczkowych w biologii (drapieżnik-ofiara, pattern formation, chemotaksja, koagulacja).
Typ: 
Data: 
wtorek, 17. Maj 2016
Aktualność: 
Aktywny
Imię i nazwisko: 
Piotr Biler