Program i materiały na Radę Instytutu Matematycznego w dniu 10 maja 2016 roku

Zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Matematycznego, które odbędzie się 10 maja 2016 r. bezpośrednio po Wyborach Prodziekanów, około godz. 12:45, w audytorium im. Władysława Ślebodzińskiego.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu w dniu 26 kwietnia 2016 roku.
 2. Komunikaty Dyrekcji. (ref. prof. dr hab. L. Newelski)
 3. Opiniowanie kandydatów na Dyrektora Instytutu Matematycznego, głosowanie indykacyjne. (ref. prof. dr hab. L. Newelski)
 4. Nadanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki mgr Zeineb Ghardllou. (ref. prof. dr hab. K. Dębicki)
 5. Opiniowanie zatrudnień w Instytucie Matematycznym:

a.

 • Paweł Józiak na stanowisku asystenta na okres 1.10.2016 – 30.09.2018,
 • Konrad Kolesko – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony od 1.10.2016,
 • Aleksandra Kwiatkowska – na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony od 1.10.2016,
 • Marcin Preisner – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony od 1.10.2016,
 • Grzegorz Świderski – na stanowisku asystenta na okres 1.10.2016 – 30.09.2018,
 • Sebastian Sydor – na stanowisku adiunkta na okres 1.10.2016 – 30.09.2018,
 • Błażej Wróbel – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony od 1.10.2016;

b.

-   Aleksander Iksanov – na stanowisku adiunkta na okres 1.10.2016 – 31.01.2017,

-   Victoria Knopova – na stanowisku adiunkta na okres 1.02.2017 – 30.09.2017.

(ref. prof. dr hab. L. Newelski)

 6.   Opiniowanie kandydatów na Dyrektora Instytutu Matematycznego:

 

 a.   deklaracje kandydatów o zgodzie na kandydowanie;

 b.   wystąpienia programowe kandydatów, dyskusja;

 c.   głosowanie opiniujące.

(ref. prof. dr hab. L. Newelski)

 

7.   Informacja o wydatkach Instytutu Matematycznego na wyjazdy pracowników i gości. (ref. dr hab. K. Dębicki)

8.   Wolne wnioski

Materiały na posiedzenie Rady Instytutu w dniu 10 maja 2016 roku: