Szybkość stacjonaryzacji łańcuchów Markowa na skończonych, częściowo uporządkowanych przestrzeniach stanów

Łańcuchy Markowa na skończonych, częściowo uporządkowanych przestrzeniach stanów: szybkość stacjonaryzacji.
Typ: 
Data: 
wtorek, 17. Maj 2016
Aktualność: 
Aktywny
Imię i nazwisko: 
Ryszard Szekli