Teoria mnogości i jej zastosowania

Teoria mnogości i jej zastosowania.
Promotor: 
Janusz Pawlikowski
Poziom: