Własności miary Lebesgue'a

Miara Lebesgue'a na prostej rzeczywistej, jej własności i związki z geometrią i topologią przestrzeni euklidesowych (dla studentów wszystkich specjalności)
Typ: 
Data: 
wtorek, 17. Maj 2016
Aktualność: 
Aktywny
Imię i nazwisko: 
Grzegorz Plebanek