Wybrane zagadnienia kombinatoryczne dla grafów

Praca poświęcona twierdzeniu Halla i pokrewnym faktom związanym z optymalizacją przepływów sieciowych.
Typ: 
Data: 
piątek, 13. Maj 2016
Aktualność: 
Aktywny
Imię i nazwisko: 
Grzegorz Plebanek