Zagadnienie tautochrony

Zagadnienie tautochrony modelowane równaniem różniczkowym
Typ: 
Data: 
środa, 4. Październik 2017
Aktualność: 
Aktywny
Imię i nazwisko: 
Robert Stańczy