Zastosowanie metod teorii potencjału do kognitywistyki

Zastosowanie metod teorii potencjału do kognitywistyki (dokładniej do teorii pól pojęciowych).
Typ: 
Data: 
wtorek, 17. Maj 2016
Aktualność: 
Aktywny
Imię i nazwisko: 
Roman Urban