Grants

ncn
Ordinal Number Title Executors Duration
1 N 201 366636 Dynamika w pierścieniach lokalnych i globalnych oraz układy równań w jednostkach

dr hab.T. Pezda - kierownik grantu

2009-2012
2 N 201 393637 Transformaty Riesza i półgrupy operatorów

prof. dr hab.Waldemar Hebisch - kierownik grantu, wyk. dr M. Paluszyński

2009-2012
3 N 201 393937 Własności graniczne losowych iteracji

prof. dr hab.Ewa Damek - kierownik grantu, wyk. dr hab.D. Buraczewski, mgr K.Kolesko, mgr M. Letachowicz, dr R. Urban

2009-2012
4 N 201 371736 Funkcje harmoniczne i dyfuzja na strip complexach i na grupach

prof. dr hab. Alexander Bendikov - kierownik grantu

2009-2012
5 N 201 394137 Analiza rozkładów stacjonarnych oraz czasów przejścia dla sieci stochastycznych

prof. T.Rolski - kierownik grantu, wyk. prof. K. Dębicki, prof. Z. Palmowski, prof. R. Szekli

2009-2011
6 N 201 365736 Osobliwe rozwiązania nieliniowych równań parabolicznych

prof. dr hab. Grzegorz Karch - kierownik grantu, wyk. mgr D. Pilarczyk (PROMOTORSKI)

2009-2011
7 N 201 392337 Twierdzenia graniczne dla rekursji stochastycznych

prof.dr hab. Ewa Damek - kierownik grantu, wyk. mgr M. Mirek (PROMOTORSKI)

2009-2011
8 N 201 361836 Niekomutatywna probabilistyka, niekomutatywna analiza harmoniczna i ich zastosowania

dr hab. P. Śniady - kierownik grantu, wyk. prof. M. Bożejko, mgr M. Hinz, mgr A. Krystek, mgr A. Kula prof. R. Lenczewski, dr hab. W. Młotkowski, dr R. Sałapata, dr A. Osękowski, prof. M. Marciniak, prof. F. Szafraniec, dr I. Królak, dr A. Buchholz, mgr M. Dołęga, mgr A. Czyżewska-Jankowska, mgr L. Jankowski, dr Ł. Wojakowski.

2006-2012
unijne
Ordinal Number Title Executors Duration
1 001/2009/2010 Forcing, desriptive set theory and equivalence relations

prof. Janusz Pawlikowski

2009-2010
2 EP/G068720/1 Interactions of model theory and set theory with Banach space theory; isometric structure of Banach spaces

prof. Grzegorz Plebanek

2009-2010
3 Projekt Polonium Nieliniowe równania ewolucji z dyfuzją typu Levy'ego

prof. Piotr Biler

2009-2010
4 BWZ/184/JSK/JSPS/08 Nieprzemienna analiza harmoniczna na strukturach dyskretnych z zastosowaniem do probabilistyki

prof. Marek Bożejko

2008-2009
5 Program ESF (European Science Foundation) Automata theory: from Mathematics to Application

prof. Andrzej Kisielewicz

2005-2010
6 MTKD-CT-2004-013389 Harmonic Analysis, Nonlinear Analysis and Probability - Transfer of Knowledge

prof. Ewa Damek

2005-2009
7 MRNT-CT-2004-512234 Model Theory and Applications MODNET

Ludomir Newelski

2005-2009

Pages