8 miesięcy temu

W dniach 14-25 VIII odbędzie się wakacyjny wyjazd nauczycieli p.n. Matematyczny Kirgistan i Kazachstan.

3 miesiące temu

W dniach 22-27 VIII w Woli Duckiej k. Warszawy odbędzie się LX Szkoła Matematyki Poglądowej "Błędy, iluzje, oszustwa".

1 miesiąc temu

W dniach 26 VIII - 1 IX odbędzie się w Pardubicach (Czechy) XIII Środkowoeuropejska Olimpiada Matematyczna (Middle European Mathematical Olympiad). W 6-osobowej reprezentacji Polski jest Iwo Pilecki-Silva - uczeń klasy uniwersyteckiej z III LO Wrocław (zawodnik zakwalifikowany także jako rezerwowy na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną). W MEMO uczestniczy 10 krajów. Oprócz Polski także: Austria, Chorwacja, Czechy, Litwa, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria i Węgry.

1 miesiąc temu

W dniach 28-29 VIII rozegrany będzie w Paryżu na Uniwersytecie Diderota międzynarodowy finał XXXIII Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych.

7 miesięcy temu

Do 31 VIII przyjmowane są zapisy na 30-godzinny kurs dla nauczycieli i instruktorów zajeć komputerowych Programowanie w klasach I-III SP. Zajęcia odbędą się w soboty i niedziele (wrzesień-październik) w godz. 9-14:30. Prowadzi je Joanna Apanasewicz.

1 miesiąc temu

31 VIII odbędą się pierwsze zajęcia 40-godzinnego kursu Eksperymenty matematyczne. Utworzone będą osobne grupy dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Spotkania będą się odbywały w soboty i niedziele września. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj, a lista zgłoszonych tutaj.

2 lata temu

W tym roku Wrocławski Maraton Matematyczny podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki nie odbędzie się. Jest to konsekwencja decyzji podjętych przez dyrektora IM UWr prof. Grzegorza Karcha związanych ze zmianą formuły Festiwalu.

4 miesiące temu

Zapraszamy do galerii "Pod Hugonem" w IM Wr.

5 miesięcy temu

W Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego na Wieży Matematycznej w Gmachu Głównym UWr prezentowana jest wystawa zegarów słonecznych i obiektów pokrewnych "Sol omnia regit" z kolekcji Macieja Lose.

5 miesięcy temu

Od 1 IX rozpoczną się zapisy na Międzyszkolne Kółka Matematyczne prowadzone w IM UWr. Zajęcia zaczną się w październiku, o ile na dane kółko zapisze się odpowiednio duża grupa uczestników. O terminarzu spotkań zapisane osoby zostaną poinformowane mejlowo. Zaplanowane są kółka: Olimpijskie (juniorów i senioirów) , Matematyka dla Myślących (młodzików, juniorów i seniorów), Lingwistyczne, Geometryczne, Matematycznego Origami oraz Shogi.

1 miesiąc temu

Na wniosek Polskiego Towarzystwa Matematycznego Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2019 Rokiem Matematyki w nawiązaniu do stulecia powstania Towarzystwa Matematycznego (2 IV 1919 w Krakowie) przekształconego rok później w PTM. Pełny tekst uchwały Senatu jest tutaj.  Zachęcamy szkoły i inne instytucje do włączenia się w liczne imprezy jubileuszowe lub do zaplanowania własnych obchodów tej szczególnej rocznicy. Szczegóły można znaleźć tutaj.

1 miesiąc temu

2 IX o godz. 20 w krakowskim kinie "Kijów" odbędzie się pokaz specjalny nowego filmu Wiesława Saniewskiego "Banach. Między duchem a materią". Narratorem jest w nim m. in. prof. Marek Bożejko, a część scen nagrywano w IM UWr. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia innego znanego filmu o Stefanie Banachu w reżyserii Krzysztofa Langa pt. Przestrzenie Banacha. a tu można zobaczyć reportaż Waldemara Stankiewicza (TVP Info) pt. Polscy pogromcy Enigmy. Specjalny pokaz tych filmów w kinie "Kijów" będzie miał miejsce 3 IX o godz. 11 i 16 i będzie poprzedzony popularnym wprowadzeniem matematyczno-historycznym.

1 miesiąc temu

W dniach 3-7 IX w Krakowie odbędzie się Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w 100 rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Pełny program wystąpień jest tutaj. Warto też zapoznać się z bogatą ofertą towarzyszących Zjazdowi wystaw, konkursów, projekcji oraz innych wydarzeń popularnonaukowych. Wśród nich jest wystawa maszyn liczących z kolekcji prof. Macieja Sysły.

1 miesiąc temu

4 IX na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbędzie się Dzień Popularyzacji Matematyki. W godz. 9-14 odbędą się wykłady i pokazy, a o 14:30 - finał Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego.

1 miesiąc temu

6 IX w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie nastąpi symboliczne złożenie w Panteonie Narodowym prochów polskich matematyków - pogromców Enigmy: Rejewskiego, Różyckiego i Zygalskiego. W uroczystościach wezmą udział rodziny poznańskich kryptologów oraz bratanek Alana Turinga, brytyjski pisarz sir Dermot Turing, autor książki „X, Y, Z. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy”.