1 tydzień temu

Z okazji 100 urodzin prof. Bolesława Gleichgewichta ukaże się 3-tomowe wydanie książkowe jego "Wspomnień" dotychczas dostępnych w internecie jako Zapiski szpiona pijanicy. Do 15 V zbierane są zapisy subskrybcyjne.

2 tygodnie temu

Na posiedzeniu 9 IV Rada IM UWr przyjęła uchwałę popierającą strajk nauczycieli. Została ona przyjęta 21 głosami, przy 3 głosach przeciwnych i 9 wstrzymujących się. Na Uniwersytecie wśród 50 studentów ostatniego roku matematyki troje zrobiło uprawnienia do nauczania.

2 tygodnie temu

XVII Olimpiadę Lingwistyki Matematycznej wygrała (podobnie jak przed rokiem) Alicja Maksymiuk (III LO Lublin). Wyniki są tutaj. W reprezentacji Polski na olimpiadę międzynarodową w dniach 29 VII - 2 VIII w Yongin (Korea Południowa) znałazło się także trzech wrocławian: Stanisław Sochacki LA PWr, Krzysztof Olejniczak oraz Martyna Szymańska III LO.

2 tygodnie temu

XXIII Mistrzostwa Polski w Łamigłówkach organizowane przez Fundację Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej "Sfinks" wygrał Tomasz Skalski - student matematyki na PWr. II m. w XIV Mistrzostwach Polski w Sudoku zajął Piotr Gdowski - student informatyki na UWr. Obaj są absolwentami III LO. W październiku wezmą udział w MŚ w Niemczech.

1 miesiąc temu

24 IV w Dolnośląskiej. Bibliotece Publicznej (Rynek 58) odbędzie się finisaż wystawy Śladami matematyki po Wrocławiu, którą przygotowali: Ewa Długosz (absolwentka IM UWr) oraz Rafał Werszler i Honorata Wolna.

1 miesiąc temu

Do 26 IV można zgłaszać prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych na konkurs Wielcy polscy matematycy znani i nieznani ogłoszony przez Fundację mBanku. Łączna pula nagród wynosi 130 000 zł, w tym Grand Prix 10 000 zł. Jeden z tematów konkursowych dotyczy Lwowskiej Szkoły Matematycznej..

1 tydzień temu

W dniach 26 IV - 5 V odbędzie się wyjazd nauczycieli Matematyczna Lombardia i Piemont. W programie jest wizyta na Uniwesytecie w Turynie i w szkole średniaj w Ravioli. Zostało jeszcze 7 wolnych miejsc.

1 miesiąc temu

27 IV w ramach Międzyszkolnych Kółek Matematycznych w IM UWr odbędzie się Matematyka dla Myślących SENIORÓW (s. 607) i kółko olimpijskie JUNIORÓW (s.601).

3 tygodnie temu

27 IV w sali 711 IM UWr odbędą się zajęcia Klubu shogi prowadzone w ramach Międzyszkolnych Kółek Matematycznych przez Wojciecha Jedynaka.

3 miesiące temu

W dniach 27-28 IV w IM UWr odbędzie ostatni zjazd kursu dla nauczycieli i instruktorów zajeć komputerowych Programowanie w klasach I-III SP. Zajęcia w godz. 9-14:30  (sala 602) prowadzi Joanna Apanasewicz. Kurs może być dofinansowany przez szkoły.

2 miesiące temu

Termin zgłoszeń na kursy wychowawców kolonijnych i kierowników kolonii w IM UWr przedłużono do 30 IV. Formularz zgłoszeniowy jest tutaj. Zajęcia zaczną się 11 V. Egzamin praktyczny odbędzie się 26 V.

2 miesiące temu

Do 30 IV można nadsyłać prace na XLI Konkurs Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego organizowany przez miesięcznik "Delta". Adresatami konkursu są uczniowie wszystkich typów szkół.

5 miesięcy temu

Do 30 IV można przesyłać rozwiązania zadania problemowego "Korki w Houston" w X edycji międzynarodowego konkursu dla licealistów i studentów Mathematical Competitive Game. Na zwycięzców (w kategoriach indywidualnych i zespołowych) czekają nagrody pieniężne do odebrania w Paryżu. Tu są szczegóły.

2 lata temu

Dzięki umowie z Polskim Towarzystwem Matematycznym po raz kolejny można przekazać 1% podatku na naszą działalność. Przy wypełnianiu PIT wystarczy podać w rubryce do odliczenia 1% podatku KRS 0000042305, koniecznie z dopiskiem FMW.

1 miesiąc temu

Zaplanowana na okres 10-12 V w Będlewie konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych przygotowujących uczniów do Olimpiady Matematycznej Juniorów nie odbędzie się.