7 miesięcy temu

Od 10 do 27 VIII odbędzie się wyjazd nauczycieli Matematyczny Uzbekistan.  W programie jest zwiedzanie Kaliningradu, Taszkientu, Chiwy, Buchary i Samarkandy.

6 miesięcy temu

W dniach 24-28 VIII w Woli Duckiej (pod Warszawą) odbędzie się LVIII Szkoła Matematyki Poglądowej nt. Analogie z udziałem studentów z IM UWr (dofinansowanym przez Fundację mBanku).

8 miesięcy temu

W dniach 29-30 VIII odbędzie się w Paryżu finał XXXII Mistrzostw Międzynarodowych w Grach Matematycznych. W składzie reprezentacji Polski jest 12 zawodników z Wrocławia.

1 rok temu

Od 1 IX można zgłaszać grupy szkolne na imprezy w IM UWr przygotowane w ramach XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 20-26 IX pod hasłem "1918-2018".

12 miesięcy temu

Od 1 IX można wysyłać zgłoszenia na zajęcia Międzyszkolnych Kółek Matematycznych prowadzonych w IM UWr od października. Będą to sobotnie kółka: olimpijskie, geometryczne, matematyki dla myślących, matematycznego origami i gier strategicznych (dla różnych grup wiekowych). 

1 rok temu

13 i 14 IX na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75) odbędzie się IV Ogólnopolski Dzień Popularyzacji Matematyki. Zajęcia prowadzone przez wykładowców z całej Polski (w tym przez matematyków i studentów specjalności nauczycielskiej z IM UWr) są otwarte i bezpłatne.

1 miesiąc temu

Wydział Matematyki i Informatyki UWr podpisał umowę z Bankiem Zachodnim na organizację w latach 2018-2020  konkursów na najlepsze prace dyplomowe licencjackie i magisterskie z matematyki i informatyki. W każdym z nich pula nagród wynosi 3000 zł. Zgłoszenia prac obronionych po 15 IX 2017 przyjmowane są do 15 IX w dziekanacie. Finał odbędzie się w październiku 2018. Wówczas nominowani do nagrody będą prezentowali swoje prace przed studentami i pracownikami Wydziału oraz przedstawicielami sponsora.

1 miesiąc temu

W dniach 17-20 IX w Instytucie Matematycznym UWr odbędzie się spotkanie Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Italian Mathematical Union oraz Italian Society of Industrial and Applied Mathematics

4 miesiące temu

Nagrody główne PTM za rok 2017 otrzymali: prof. Krzysztof Bogdan (W. Matematyki PWr) - im. Banacha oraz prof. Rafał Weron (W. Informatyki i Zarządzania PWr) - im. Steinhausa. Wręczenie nastąpi podczas zjazdu polsko-włoskiego.

1 miesiąc temu

W dniach 20-23 IX odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Impreza organizowana jest co 2 lata przez instytuty matematyczne wiodącyh polskich uczelni (w tym Instytut Matematyczny UWr i Wydział Matematyki PWr). Udział biorą w niej najzdolniejsi uczniowie ze wszystkich województw wytypowani przez kuratoria oświaty. Program Kongresu jest tutaj.

2 lata temu

22 IX w sali 711 IM UWr w godz. 11-14 odbędą się bezpłatne, otwarte zajęcia pokazowe japońskich szachów shogi. Zainaugurują one kolejny semestr spotkań sobotniego Klubu shogi w IM UWr. 

1 miesiąc temu

W dniach 28-30 IX w Centrum Nauki Phaeno w Wolfsburgu (Niemcy) odbędą się VIII Mistrzostwa Świata w Liczeniu (Mental Calculation World Cup).

3 tygodnie temu

W dniach 1-31 X można przystąpić (online) do rozwiazywania zadań z etapu eliminacyjnego II Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego. II etap eliminacji (także online) bedzie rozegrany 24 XI.

2 miesiące temu

2 X w IM UWr w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych warsztaty rachowania na sorobanie dla uczniów poprowadzą mistrz Kenichi Ishido i jego uczniowie. Zajęcia w grupach ok. 25 -osobowych odbędą się co godzinę od 9 do 14. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia mejlowe na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl.

1 rok temu

2 X o godz. 17 w IM UWr w ramach seminarium I3 = Inspiracja * Indywidualizacja * Interdyscyplinarność odbędzie sie spotkanie z Kenichi Ishido - dyrektorem szkoły i muzeum sorobanu w Chibie (Japonia) oraz jego uczniami. W programie są pokazy techniki flash anzan i nauka liczenia na sorobanie.