Egzaminy na zakończenie kursów kolonijnych

Wycieczka egzaminacyjna kursu wychowawców kolonijnych 21 IV 2012 - Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach

forma egzaminu

KURS KIEROWNIKÓW
Egzamin teoretyczny na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży ma formę testu wielokrotnego wyboru i dotyczy całości materiału. Czas rozwiązywania zadań to 30 minut. Niezdany egzamin można raz poprawiać.
Kandydaci na kierowników zdają również część praktyczną egzaminu podczas jednej z imprez masowych dla młodzieży.

KURS WYCHOWAWCÓW
Egzamin teoretyczny dla kandydatów na wychowawców i placówek wypoczynku dzieci i młodzieży ma formę testu jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz testu krótkiej odpowiedzi. Czas rozwiązywania zadań to 45 min. Zakres materiału nie dotyczy przedmiotów, z których wykonywane były prace zaliczeniowe (ZKO, ZPT). Dotyczy natomiast przepisów prawnych, zasad pierwszej pomocy, turystyki i krajoznawstwa, zajeć sportowych, PSU i obserwacji nieba itp. Niezdany egzamin można raz poprawiać.
Kandydaci na wychowawców zdają również część praktyczną egzaminu podczas wycieczki zaliczeniowej albo miejskiej gry terenowej.

termin egzaminu

 • kurs kierowników
  teoria - 14 IV 2018, godz. 16
  praktyka - 21 IV 2018, godz. 9-15 lub w innym ustalonym terminie
 • kurs wychowawców
  teoria - 14 IV 2018, godz. 16
  praktyka - 21 IV 2018, godz. 9-15 lub w innym ustalonym terminie

przebieg gry miejskiej 21 IV

 • godz. 10:00 - rozpoczęcie przed Dworcem Głównym PKP od strony ul. Piłsudskiego
 • godz. 14:30 - zakończenie w Instytucie Astronomicznym UWr ul. Kopernika 11

obsada punktów kontrolnych

 • sekretariat - Martyna Kot, Magdalena Wawrzyniak
 • hol Dworca Głównego - Konrad Konieczny, Paulina Wilk
 • pomnik Kopernika - Gabriela Widota, Michał Piszczek
 • obserwatorium astronomiczne Wzgórze Partyzantów - Marcin Chorzępa, Aleksandra Muciek
 • pomnik Słowackiego - Norbert Glier, Dawid Mikołajczyk
 • Wzgórze Polskie - Kamila Kubala, Karolina Szlęk
 • Muzeum Narodowe - Marek Piechnik, Mateusz Bąk
 • Biblioteka UWr - Agata Rompała, Alicja Szatkowska
 • IM UWr - Dominika Skoczeń, Monika Wójcik
 • pomnik Profesorów Lwowskich - Damian Szuba, Krzysztof Marciniak
 • Wydział Matematyki PWr - Lilianna Cierpiał, Michalina Niewińska
 • Wydział Mechaniki PWr - Adam Pyzder, Julia Szyndler
 • IA UWr kahoot - Daria Krawczyk
 • IA UWr planetarium - Paweł Preś
 • IA UWr obserwatorium - Zbigniew Kołaczkowski
 • obiad - Wojciech Bosek, Małgorzata Kołaczkowska
 • nagłośnienie, pawilon - Artur Rajczakowski, Kamil Sulgostowski
 • udział w grze z uczniami - Iwona Świątek, Ireneusz Pisching