Zgłoszeni uczestnicy kursów kolonijnych

kurs wychowawców kolonijnych

l.p. imię i nazwisko afiliacja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Marta Dubiel
Zofia Gostańska
Wojciech Jedynak
Ewa Maćkowiak
Dawid Migacz
Dominika Saczyńska
Łukasz Stępień
PWr
WA PWr
II UWr
PWr
IM UWr
WMI UWr
WMI UWr

kurs kierowników kolonii

l.p. imię i nazwisko afiliacja
1. Agnieszka Dynak Wrocław