Lista zarejestrowanych słuchaczy NMNM8

 1. Edyta Bogdanowicz, ZSE Wrocław
 2. Dorota Czarnecka, II LO Gorzów Wielkopolski
 3. Izabela Czychel, SP Rogów Sobócki
 4. Małgorzata Gołębiowska, I LO Kolbuszowa
 5. Sebastian Guz, ZSO nr 14 Wrocław
 6. Wiesław Lis, SP Ptaszków
 7. Teresa Łukaszewska, GM Złotoryja
 8. Ewa Mieniek, GM 2 Bolesławiec
 9. Aldona Pastor, ZSP Lubawka
 10. Katarzyna Piwońska, ZS Wojcieszów
 11. Robert Przykucki, I LO Leszno
 12. Izabela Raczyńska, V LO Wrocław
 13. Joanna Raszczuk, SP 4 Bolesławiec
 14. Maria Subik, GM 2 Bolesławiec
 15. Halina Szuła, SP 21 Rybnik
 16. Jerzy Zarzycki, SP 4 Bolesławiec

tematy projektów "Proste i koła"

l.p. temat referenci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Słynne okręgi
Słynne proste
Okręgi na sześcianie
Proste na sześcianie
Konstrukcje prostych i okręgów
Podział płaszczyzny prostymi
Podział płaszczyzny okręgami
Proste analitycznie
Okręgi analitycznie
Toczenie okręgów po prostych
Toczenie okręgów po okręgach
MS
MG, IR
TŁ, KP 
SG, WL
AP, DC
IC, HS
EM, MS
EB, JP
---
JR, JZ
---

tematy referatów muzealnych

l.p. temat referent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Dlaczego mówi się, że UWr miał "cztery początki"?
Akademia Leopoldyńska (kolegium jezuickie)
Pruski Uniwersytet Państwowy Fryderyka Wilhelma III
Uniwersytet Wrocławski i skąd imię Bieruta
Gmach Główny UWr
Kościół uniwersytecki
Fontanna z szermierzem
Wieża matematyczna (i gdzie są pozostałe)
Brama cesarska i schody cesarskie
Sala Longchampsa de Berier (sala do fechtunku)
Galeria noblistów
Sala Banacha (drukarnia), korytarz złudzeń (optycznych)
Oratorium Marianum
Aula Leopoldina
Auditorium Comicum
Sala Balzera
Obserwatorium astronomiczne na wieży (eksponaty)
Linia południkowa
Galeria rektorów
Alegorie nauk na Wieży Matematycznej
Klub Uniwersytecki (dawna apteka)
EM
DC
WL
--
MS
IR
IC
JZ
EB
RP
KP
--
AP
JR
--
--
MG
HS

SG
--