Organizatorzy VIII WMMnO

kierownik zawodów
Małgorzata Mikołajczyk
Instytut Matematyczny UWr
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl
tel. 071 3361085 lub 071 3757416

sędzia główny zawodów
Piotr Cych
Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław
e-mail: cych@awf.wroc.pl
tel. 692061683 (czynny podczas zawodów)

kierownik zespołu obliczeniowego
Michał Śliwiński
III Liceum Ogólnokształcące Wrocław
e-mail: msliw@math.uni.wroc.pl
tel. 503 546 552 (czynny podczas zawodów)

kierownik startu
Anna Piszczałka
Uniwersytet Przyrodniczy

kierownik mety
Barbara Słoma
SP 1 Sobótka
e-mail: bsl18@wp.pl

budowniczy tras
Piotr Cych
Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław
e-mail: cych@awf.wroc.pl

Sponsorzy

Patronat medialny