Organizatorzy XI MMnO

kierownik zawodów
Małgorzata Mikołajczyk
Instytut Matematyczny UWr
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl
tel. 71 3361085 lub 71 3757416
kom. 730064580 (czynny tylko podczas zawodów)

sędzia główny zawodów
Piotr Cych
Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław
e-mail: cych@awf.wroc.pl
tel. 692061683 (czynny tylko podczas zawodów)

kierownik zespołu obliczeniowego
Michał Śliwiński
Instytut Matematyczny UWr
e-mail: msliw@math.uni.wroc.pl
tel. 503 546 552 (czynny tylko podczas zawodów)

kierownik sekretariatu zawodów i obsługa PK
Urszula Szymczak
XII LO Wrocław
e-mail: u_lawicka@tlen.pl
tel. 696 177 716 (czynny tylko podczas zawodów)

kierownik startu
Aleksandra Dubikowska
Instytut Matematyczny UWr
tel. 515 324 052 (czynny tylko podczas zawodów)

kierownik mety
Aleksandra Gradecka
SP Primus Wrocław
tel. 604 081 894 (czynny tylko podczas zawodów)  

budowniczy tras
Piotr Cych
Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław
tel. 692061683 (czynny tylko podczas zawodów)

organizator imprez towarzyszących
Janina Szydłowska
nauczycielka matematyki SP Biały Kościół
tel. 608 705 646 (czynny tylko podczas zawodów)

organizator konkursów sportowych
Jan Michta
nauczyciel w-f SP Biały Kościół

honorowy patronat

  • Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr
    prof. dr hab. Piotr Biler
  • Dyrektor Instytutu Matematycznego UWr
    prof. dr hab. Ludomir Newelski
  • Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

patronat medialny

sponsorzy