Komunikat techniczny XVI WMMnO

termin:

niedziela 7 X 2018

otworzenie sekretariatu zawodów godz. 8:30
start godz. 10:00
zwinięcie PK godz. 14:30
zakończenie zawodów ok. godz. 14:30

miejsce:

Park Grabiszyński we Wrocławiu

baza zawodów – Centrum Edukacji Miedzynarodowej, ul. Racławicka 101
dogodny dojazd komunikacją miejską (przystanek ul. Rymarska) autobusami 125, 126, 248, 251

rodzaj zawodów:

piesze, turystyczne, trzyosobowe, scorelauf, czyli „biegaj i licz”

Scorelauf [czytaj: skorelauf] oznacza, że obowiązuje zasada dowolnej kolejności potwierdzania punktów kontrolnych (PK). Każdy PK ma przypisaną wartość liczbową, która jest jednocześnie liczbą punktów, jakie zespół otrzymuje za jego potwierdzenie. Potwierdzenie można otrzymać po dotarciu na PK wszystkich członków drużyny. Wartość PK jest podana na mapie obok okręgu oznaczającego dany PK. Im dalej od startu i mety PK jest położony i im trudniejsza jest jego lokalizacja, tym większą posiada on wartość punktową (np. PK oddalony 300 m od startu, usytuowany na skrzyżowaniu ścieżek ma wartość 35 pkt, zaś PK oddalony o 2 km od startu, usytuowany z dala od drogi w małym obniżeniu ma wartość 56 pkt). UWAGA! Punkty kontrolne ustawione w terenie nie mają w tym roku zaznaczonych kodów! Uczestnicy sami muszą podjąć decyzję, czy potwierdzają właściwy PK.

mapa:

Ślęza – Błękitna wstęga Grabiszynka

Wielobarwna wg symboli ISSOM (międzynarodowych znaków stosowanych na mapach do sprinterskich biegów na orientację), skala 1:10 000, warstwice ciągłe co 2 m, format A4. Mapa nie jest zabezpieczona przed wilgocią, więc w razie deszczu nie należy wyjmować jej z foliowej koszulki. Autorzy: S. Namysł (2002), K. Sobczyński, K. Mayasov, A. Kopczyński (2017), aktualizacja wybiórczo - P. Cych (2018).

charakterystyka terenu:

Teren zawodów obejmuje kilka różniących się znacznie obszarów. Jeden to park o bardzo dobrej przebieżności i widoczności z liczną siecią alejek i ścieżek. Drugi to obszar łąk nad rzeką Ślęzą porośniętych różnego rodzaju roślinnością (od niskich traw po trawy wysokie i gęstwiny). Na tych łąkach część terenów jest zagospodarowana pod ogrodzone ogródki działkowe. Trzeci to obszary zabudowane (osiedla willowe oraz bloki mieszkalne). Na mapie kolorem zieleni oliwkowej zaznaczono obszary prywatne, na które uczestnicy nie mają prawa wstępu! Zabrania się przechodzenia przez ogrodzenia w innych miejscach niż otwarte bramy i furtki. Ponadto teren zawodów przecinają drogi o średnim natężeniu ruchu. Uczestników marszu obowiązują przepisy o ruchu drogowym. Przekraczanie dróg dozwolone pod warunkiem zachowania ostrożności. W terenie marszu znajdują się również małe drogi lokalne o niewielkim ruchu samochodowym. Ruch drogowy nie będzie regulowany, dlatego zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu się wzdłuż lub w poprzek tych dróg. Na terenie zawodów znajdują sią również dwa wzgórza: Skarbowców oraz Żołnierzy Polskich. W części cmentarnej należy zachowywać się godnie. Zabrania się wchodzenia do rzeki Ślęzy oraz na tory kolejowe!

długości tras:

W zależności od kategorii, mierzone w linii powietrznej wg optymalnego wariantu pokonania trasy z ominięciem przeszkód nie do przejścia (rzeki, stawy, tereny prywatne) wraz z punktami X i Y:

 • młodzicy (kl. 4-6 SP) - 3800 m, 8 PK + X i Y
 • juniorzy (kl. 7-8 SP i 3 GM) - 5000 m, 10 PK + X i Y
 • seniorzy (LO i studenci) - 5300 m, 12 PK + X i Y
 • nauczyciele i rodziny - 4200 m, 10 PK + X i Y.

limity czasu:

Dla wszystkich kategorii limit czasu pokonania trasy wynosi 90 minut. W tym czasie trzeba rozwiązać zadania, wpisać odpowiedzi na kartę startową i wrócić na metę, Przekroczenie limitu czasu powoduje przez 30 min przyznanie (-1) pkt za każdą rozpoczętą minutę, Czas powyżej 120 minut oznacza dyskwalifikację patrolu. Czas mierzony jest z dokładnością do minut.

start:

Oznaczony jest na mapie trójkątem, w terenie usytuowany w pobliżu ul. Racławickiej, około 300m od bazy zawodów (dojście oznakowane jest kolorową bibułą). Należy zachować ostrożność przy dojściu do startu i nie chodzić ścieżką rowerową. Zegar na starcie pokazuje minutę wejścia do pierwszego boksu startowego i wyprzedza czas właściwy o 2 minuty. Patrol, który nie zjawi się na starcie w wyznaczonym czasie, zostaje zdyskwalifikowany. Na starcie patrol otrzymuje mapę z zaznaczonymi PK i zadania do rozwiązania.

meta:

Oznaczona jest na mapie podwójnym okręgiem, w terenie usytuowana jest w Centrum Edukacji Międzynarodowej, obok boiska. Czas pokonania trasy liczony jest  dla ostatniego członka zespołu przekraczającego linię mety. Na mecie należy oddać kartę startową. Patrol, który wyruszył ze startu, musi bezwzględnie zgłosić się na mecie i zwrócić kartę, nawet jeśli rezygnuje z udziału w klasyfikacji. Musi się też zgłosić na metę, jeśli po starcie zgubił kartę startową. To bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, czy nikt nie zgubił się i nie pozostał w lesie.

punktacja:

 • po N pkt. za odnalezienie punktu kontrolnego o numerze N zaznaczonego na mapie i właściwe oznaczenie go na karcie startowej,
 • po 100 pkt. za odnalezienie na podstawie zadań każdego z punktów X i  Y nie zaznaczonych na mapie i właściwe oznaczenie ich na karcie startowej,
 • po 70 pkt. za rozwiązanie każdego zadania i wpisanie wyniku do karty startowej,
 • -n pkt. za przekroczenie limitu czasu o n minut, gdzie n < 20 lub n = 20.

W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy. Jeśli czas też jest jednakowy, o kolejności decyduje lepszy bilans zadań terenowych i matematycznych. Interpretacja terminu "lepszy bilans" należy do jury. Patrol, który zgubi kartę startową, zostaje zdyskwalifikowany.

punkty kontrolne:

Na mapie oznaczone są czerwonymi okręgami. Środek okręgu jest właściwym miejscem usytuowania PK w terenie. Punkt kontrolny zawsze znajduje się na konkretnym elemencie terenowym oznaczonym na mapie i dodatkowo opisanym słownie. W terenie PK to aluminiowy stojak z perforatorem, dodatkowo wyposażony w trójścienny biało-pomarańczowy lampion o wymiarach 30 cm × 30 cm. Oznaczenia PK na karcie startowej dokonuje się przez perforację tej karty w odpowiedniej rubryce. W przypadku stwierdzenia błędnego potwierdzenia PK istnieje możliwość potwierdzenia właściwego PK w kratce rezerwowej (oznaczonej na karcie startowej literą R). W polu tym należy wpisać właściwy numer PK i przekreślić błędną perforację. Nie wolno dokonywać dwukrotnego potwierdzenia na karcie w tym samym polu. Potwierdzenie takie zostanie uznane za nieważne. UWAGA!!! Punkty kontrolne ustawione w terenie nie mają w tym roku zaznaczonych kodów!!! Uczestnicy sami muszą podjąć decyzję, czy potwierdzają właściwy PK.

zakończenie:

Wyniki nieoficjalne wywieszane są na bieżąco w bazie zawodów. Oficjalne zakończenie Marszu przewidziane jest ok. godz. 14:30. O godz. 14:30 punkty kontrolne zostaną usunięte, kontynuowanie marszu nie będzie więc miało sensu. Należy bezzwłocznie udać się wtedy na metę i zwrócić kartę startową.

wypadki:

W bazie zawodów dyżuruje obsługa medyczna w karetce, do której należy udać się w razie kłopotów zdrowotnych lub zgłosić ten fakt do sekretariatu zawodów i poprosić o pomoc. W razie jakiegokolwiek wypadku w lesie, należy zgłosić się do najbliższego PK, skąd wezwana zostanie pomoc.

zagubienia:

Wszystkie rzeczy zagubione lub znalezione nalezy zgłaszać w sekretariacie zawodów. Tam będą czekały na właścicieli. Rzeczy nieodebrane będą przez tydzień czekały na właścicieli na portierni Instytutu Matematycznego UWr (czynna całą dobę, tel. na portiernię 71 3757414).

Jeśli patrol zgubi się w terenie zawodów, nie należy panikować. Nalezy iść cały czas w jednymle kierunku (najlepiej na południe). Należy pytać spacerowiczów w parku o ulicę Racławicką, Wzgórze Skarbowców lub szkołę ATUT. Przed powrotem do bazy zawodów należy bezwzględnie zgłosić się na mecie i oddać kartę startową.

organizatorzy zapewniają:

 • profesjonalną mapę, ciekawe zadania i dobrą zabawę,
 • konkursy sportowe, łamigłówkowe i wiedzowe,
 • dyplomy uczestnictwa dla każdej szkoły i zaświadczenia dla nauczycieli,
 • upominki dla zwycięzców konkursów sportowych, łamigłówkowych i wiedzowych,
 • dyplomy i nagrody dla zwycięzców Marszu w każdej kategorii wiekowej,
 • dla wszystkich zawodników bezpłatną ciepłą zupę po zakończeniu Marszu,
 • dostęp do sklepików z napojami i ciastami oraz grilla serwującego dania na ciepło,
 • dostęp do strzeżonej szatni,
 • możliwość korzystania z WC,
 • możliwość korzystania z kiermaszu książek i łamigłówek,
 • dostęp do zadaszonych pomieszczeń w razie deszczu.

uwagi końcowe, ale ważne:

 • Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren zawodów przed czasem swojego startu, a także po dotarciu na metę pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Uczestnicy zawodów od chwili rejestracji w sekretariacie do oficjalnego zakończenia zawodów muszą nosić przypięte z przodu numery startowe.
 • Nie wolno używać żadnych środków lokomocji ułatwiających pokonywanie trasy ani też środków łączności oraz odbiorników satelitarnych. Komórki należy zostawić u nauczyciela lub w plecaku w szatni zawodów. Patrol zauważony w lesie z telefonem komórkowym lub GPS-em zostanie zdyskwalifikowany.
 • Dopuszczalne (ale niekonieczne) jest używanie kalkulatora (z wyjątkiem kalkulatora w telefonie komórkowym), linijki, ekierki i cyrkla. Obowiązkowo patrol musi być wyposażony w kompas lub busolę, długopis i zegarek, w przeciwnym razie nie będzie dopuszczony do zawodów.
 • Chcemy zostawić las w takim stanie, w jakim go zastaliśmy. Patrol może być zdyskwalifikowany za śmiecenie i niszczenie przyrody.
 • Na terenie zawodów nie wolno wchodzić na tereny prywatne oraz chodzić po polach uprawnych.
 • Marsz odbędzie sie bez względu na ładną pogodę.

Niezbędnik dla tych, którzy startują pierwszy raz,

czyli co trzeba zrobić przed rozpoczęciem zawodów?

 1. Stawić się w centrum zawodów z wyprzedzeniem, w wygodnym obuwiu i ubraniu odpowiednim do warunków atmosferycznych.
 2. Zarejestrować się w sekretariacie zawodów i odebrać teczkę szkoły/patrolu. Teczki wydawane są wyłącznie opiekunom.
 3. Wypełnić starannie kartę startową (bardzo ważne, aby wypełnić część pod nazwą „wywieszka”). Nazwiska wpisać czytelnie. Dyplomy wypisane zostaną na takie nazwiska, jakie uda się odczytać z karty. Na miejscu nie będzie możliwości wymienienia dyplomu!
 4. Zapoznać się z przeznaczeniem różnych pól na karcie startowej (miejsce na znak kasownika punktu kontrolnego, miejsce na wpisanie rozwiązań zadań - odajemy tylko ostateczne wyniki, miejsce na podpisy jurorów z punktów kontrolnych).
 5. Zapoznać się z mapą terenu wywieszoną w centrum zawodów do momentu otworzenia startu.
 6. Przeczytać uważnie jeszcze raz komunikat techniczny. W szczególności zapoznać się z zasadami zdobywania punktów i limitem czasu.
 7. Udać się do szatni zawodów i pozostawić zbędny bagaż (zwłaszcza telefony komórkowe).
 8. Sprawdzić, czy patrol ma ze sobą kartę startową, długopis, zegarek i busolę.
 9. Zawiesić na piersiach numer startowy (najlepiej lekko przekrzywiony, otwartą cześcią koszulki w górę - zięki temu numer startowy nie bedzie wypadał).
 10. Pilnować swojej godziny startu. Zjawić się na czas (2 minuty przed godziną startu) w boksie startowym. Zabrać zegarek i ustawić alarm na 10 minut przed upływem limitu czasu.
 11. Przemyśleć strategię marszu – patrz punkt „Punktacja” (np. czy warto biec do odległych [a więc o dużej wartości] punktów na początku? Czy warto zatrzymać się na rozwiązywanie zadań? Czy warto (o ile?) przekroczyć limit czasu?).
 12. Marsz warto zacząć od wyznaczenia punktów X i Y (mają dużą wartość, a mogą być blisko startu). Należy zrobić to szczególnie starannie, warto używać przyborów geometrycznych.
 13. Przed wyruszeniem w trasę lub po powrocie z niej odebrac w sekretariacie zawodów i rozwiązać łamigłowki oraz wziąć udział w wybranych konkurencjach sportowych i innych dodatkowych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów.