Mistrzostwa Polski w Geometrii Elementarnej

Jest to jedyny konkurs w swoim rodzaju. Propaguje rozwiązywanie zadań klasycznymi metodami geometrii elementarnej (bez użycia narzędzi analitycznych, wektorowych i trygonometrycznych). Rozwija wyobraźnię geometryczną i myślenie dedukcyjne.

Organizatorom zależy na otwartym charakterze Mistrzostw, dlatego zaproszenie kierują nie tylko do uczniów szkół średnich, ale także do uczniów starszych klas szkół podstawowych, studentów, nauczycieli, rodziców i wszystkich miłośników geometrii.

W logotypie konkursu wykorzystano motyw z obrazu Wiliama Blake’a, XVIII – wiecznego angielskiego poety i grafika, prekursora romantyzmu - „Stworzenie świata”. Obecnie w zbiorach British Museum w Londynie.

uwaga

 • W 2011 roku nakładem Dolnośląskiego Wydawnictwa Edukacyjnego ukazał się zbiór zadań z geometrii elementarnej Wykaż, że... autorstwa Stefana Mizi, który ułatwi przygotowania do zawodów.
 • Zachęcamy też do trenowania na zadaniach z Ligi Zadaniowej z Geometrii Elementarnej, która odbywa się od 2013 roku.

regulamin zawodów

 • W roku 2021 zawody będą rozegrane zdalnie.
 • Konkurs jest jednoetapowy i indywidualny. Nie ma podziału na kategorie wiekowe.
 • Zgłoszenia indywidualne zawodników należy przesłać za pomocą formularza on-line.
 • Uczestnicy rozwiązują 12 zadań w czasie 180 minut.
 • Do godziny 12:30 zawodnicy odsyłają swoje rozwiązania (mogą być skany lub zdjęcia) mejlem na adresy podane w komunikacie technicznym zawodów.
 • Ponadto najpóźniej w dniu zawodów (już poza limitem czasu) należy wysłać e-mail na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl o temacie MPwGE, a w treści mejla należy podać imię i nazwisko oraz oświadczenie o treści: Oświadczam, że zadania rozwiązywałam/łem samodzielnie, zgodnie z regulaminem zawodów. Wyrażam zgodę na publikację nazwiska wraz z afiliacją i wynikiem na stronie www konkursu. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16 lat, powinni do tego mejla dołączyć także skan zgody rodzica/opiekuna prawnego na publikację wyników na stronie konkursu.
 • Wyniki wszystkich zawodników publikowane są na stronie internetowej konkursu. Jeśli zawodnik przyśle rozwiązania bez oświadczenia lub (w przypadku osób poniżej 16 lat) bez zgody rodzica/opiekuna, nie będzie klasyfikowany.
 • Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe pocztą (zawodnicy z Wrocławia mogą dokonać odbioru osobistego). Jury może przyznać też wyróżnienia za najlepsze rozwiązanie poszczególnych zadań.
 • Adresy pocztowe służą organizatorom tylko do ew. wysyłki nagród i po konkursie dane te są kasowane. W rubryce "adres" można w zgłoszeniu podać adres pocztowy miejsca zamieszkania lub wybranego paczkomatu. Można też wpisać "odbiór osobisty nagród".

kontakt

sprawy merytoryczne: Stefan MIZIA stefanmizia@wp.pl
sprawy organizacyjne: Małgorzata MIKOŁAJCZYK mikolaj@math.uni.wroc.pl

Klub Miłośników Zadań z Geometrii Elementarnej

Pan Stefan Mizia - nauczyciel matematyki w XIV LO we Wrocławiu, pomysłodawca i organizator Mistrzostw Wrocławia w Geometrii Elementarnej stworzył Klub Miłośników Zadań z Geometrii Elementarnej. Wszystkim chętnym, którzy podadzą mu swój adres mailowy, przesyła ciekawe zadania, wskazówki i rozwiązania, a raz na jakiś czas Klub spotyka się na sesjach zadaniowych w IM UWr. Zaproszenie do Klubu dotyczy zarówno nauczycieli jak i uczniów. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: stefanmizia@wp.pl.

Poniżej zamieszczamy zestawy zadań z kilku spotkań Klubu. 

ZałącznikWielkość
PDF icon twptolemeusza.pdf76.13 KB
PDF icon okrageulera.pdf26.05 KB
PDF icon minimaxy.pdf37.55 KB
PDF icon pktytrojkata.pdf39.3 KB