Międzyszkolne Kółka Matematyczne

W roku szkolnym 2019/20 FMW we współpracy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego będzie prowadziła międzyszkolne kółka matematyczne (MKM) dla utalentowanych matematycznie uczniów: Olimpijskie w kategorii juniorów (SP kl. 7-8) i seniorów (szkoły średnie) oraz Matematykę dla myślących w kategorii młodzików (kl. SP 3-5), juniorów (SP kl. 6-8) i seniorów (szkoły średnie). Otwarte będą także zapisy na następujące kółka: Lingwistyki Matematycznej, Geometrii Elementarnej, Matematycznego Origami i Klubu Shogi (niezależne od wieku, otwarte także dla dorosłych). Uczestnicy kółek międzyszkolnych mogą brać udział we wszystkich konkursach, grach miejskich, wycieczkach i obozach matematycznych organizowanych przez FMW (jako reprezentacja MKM). Odpłatność za semestr zajęć wynosi 200 zł płatne na początku każdego semestru. Nowi uczestnicy kółek na pierwsze zajęcia mogą przyjść bezpłatnie. W przypadku zdesperowanej grupy chętnych na dane kółko mniejszej niż 12 osób zajęcia mogą być otworzone przy podniesionej odpłatności. Będzie to każdorazowo ustalone ze zgłoszonymi uczestnikami.

rodzaje kółek

 • Kółka Olimpijskie - wymagają przystąpienia we wrześniu do: na poziomie seniorów - Olimpiady Matematycznej lub na poziomie juniorów -  Olimpiady Matematycznej Juniorów. Na zajęciach rozwiązywane będą zadania z poprzednich edycji olimpiad.
 • Matematyka dla Myślących - kółka przewidziane są dla uczniów szkół, w których nie odbywają się kółka matematyczne. Celem zajęć jest przestawienie się na inny typ zadań niż standardowe zadania szkolne - rozwijających myślenie, a nie wykorzystujących schematy i algorytmy. Na poziomie młodzików rozwiązywane są zadania i problemy wykraczające poza program matematyki szkolnej, ćwiczące umiejętność obserwowania matematycznych prawidłowości i ich uzasadniania. Na poziomie juniorów rozwiązywane zadania rozwijają umiejętność logicznego myślenia, a nie wykorzystywania utartych schematów. Przygotowują do konkursów matematycznych i do udziału w kółku olimpijskim. Na poziomie seniorów zajęcia skierowane są do uczniów, którzy planują w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach, gdzie niezbędna jest matematyka. Na zajęciach rozwiązywane są zadania nietypowe, rozwijające logiczne myślenie i matematyczne techniki a także z poziomu rozszerzonej matury z matematyki. Na te zajęcia mogą też zgłaszać się osoby po maturze, które planują poprawkę matury z matematyki, zmianę kierunku studiów lub ich podjęcie w kolejnym roku akademickim. Celem kursu jest zmniejszenie rozbieżności między umiejętnościami matematycznymi, jakich wymaga się w szkole i na studiach. Osoby, które nie mogą brać udziału w zajęciach, mogą nieodpłatnie, samodzielnie korzystać z materiałów archiwalnych zamieszczonych w Internecie tutaj.
 • Kółko Lingwistyki Matematycznej - przygotowuje w osobnych grupach do udziału w konkursie "Wieża Babel" dla uczniów szkół podstawowych oraz do Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.
 • Kółko Geometrii Elementarnej - przygotowuje do konkursów i olimpiad w zakresie zadań z geometrii syntetycznej, w szczególności do Mistrzostw Polski w Geometrii Elementarnej.
 • Kółko Matematycznego Origami - uczy rozmaitych technik wykonywania modeli matematycznych płaskich i przestrzennych w technice origami, przygotowuje do konkursów origami, w tym do ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Origami "Żuraw".
 • Klub Shogi - na zajęciach w grupach dla poczatkujących i zaawansowanych rozwijane są umiejętności gry w japońskie szachy, uczestnicy mogą brać udział w rozgrywkach Wrocławskiej Ligi Shogi oraz w Mistrzostwach Polski w Shogi.

zapisy na kółka

Na wszystkie kółka obowiązuje rejestracja za pomocą formularza on-line, która zostanie otwarta we wrześniu. Aktualne listy zgłoszeń będą wywieszone tutaj. Zajęcia rozpoczną się w październiku pod warunkiem zebrania odpowiednio dużej grupy uczestników na dane kółko. O zebraniu grupy i rozpoczęciu zajęć zgłoszone osoby zostaną poinformowane mejlowo. Harmonogram spotkań danego kółka zostanie podany pod koniec września. Tradycyjnie kółka spotykają się w co drugą sobotę w godz. 10-13 (4 godziny lekcyjne). Jesli na dane kółko zbierze się grupa uczestników z Wrocławia, zajęcia mogą odbywać się w raz tygodniu w dzień powszedniu w godz. 16:30-18. Zajęcia odbywają się w Instytucie Matematycznym UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, tel. na portiernię 713757414.

odpłatność

Pierwsze zajęcia w semestrze dla nowych (ale zapisanych!) uczestników mają charakter pokazowy i są bezpłatne. Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć na podane niżej konto Fundacji. W uzasadnionych wypadkach odpłatność może ulec obniżeniu na wniosek rodzica lub nauczyciela. 

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe + imię i nazwisko ucznia

kontakt

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Mikołajczyk mejlowo pod adresem mikolaj@math.uni.wroc.pl lub telefonicznie pod numerami 71 3361085 albo 71 3757416.

 

harmonogramy spotkań

Harmonogramy spotkań danego kółka na I semestr zostaną podane pod koniec września.

 • Kółko olimpijskie - juniorzy (klasy VII-VIII SP)
  prowadzący: Stanisław ŁAPICKI (absolwent III LO, student IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala A
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań:
   
 • Kółko olimpijskie - seniorzy (szkoły średnie)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 607
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań:
   
 • Matematyka dla Myślących - młodzicy (szkoła podstawowa kl. III, IV, V)
  prowadzący: Agata HOFFMANN (pracownik IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 601
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań:
   
 • Matematyka dla Myślących - juniorzy (szkoła podstawowa kl. VI, VII, VIII)
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala WS
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań:
   
 • Matematyka dla Myślących - seniorzy (szkoły średnie i starsi)
  prowadzący: Damian MATUSZAK (absolwent IM UWr)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 606
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań:
   
 • Kółko Lingwistyki Matematycznej
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr, nauczyciel w III LO)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 607
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań:
   
 • Kółko Geometrii Elementarnej
  prowadzący: Stefan MIZIA (nauczyciel w III LO Wrocław)
  miejsce: Instytut Matematyczny, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 606
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań:
   
 • Kółko Matematycznego Origami
  prowadzący: Sylwia SZCZĘSNA-CICHOŃ (nauczycielka w SP 107 Wrocław)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 601
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10:00-13:00
  harmonogram spotkań:
   
 • Klub Shogi
  prowadzący:
  Dawid PARADOWSKI (Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej Nami)
  miejsce: Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, sala 711
  odpłatność: 250 zł/sem (10 spotkań) lub 30 zł za pojedyncze zajęcia
  termin: 2 soboty w miesiącu godz. 11:00-14:00
  harmonogram spotkań:

 

Te kółka w roku szkolnym 2019/2020 nie będą otworzone:

 • Kółko rachunków na sorobanie (dla SP)
  prowadzący: Agata MAZUR (nauczycielka w III LO)
 • Kółko strategicznych gier planszowych
  prowadzący: Sylwia SZCZĘSNA-CICHOŃ (nauczycielka w SP 107 Wrocław)
 • Kółko matematyczne po angielsku
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr)
 • Kółko matematyczne po niemiecku
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr, nauczyciel w III LO)
 • Kółko matematyczne po francusku
  prowadzący: Renata BOSZKO (nauczycielka matematyki)
 • Kółko matematyczne po hiszpańsku
  prowadzący: Olga MIKOŁAJCZYK-ŁADO (nauczycielka matematyki w V LO)
 • Kółko matematyczne po rosyjsku
  prowadzący: STEFAN MIZIA (nauczyciel matematyki w III LO)

 

Informacje o innych kółkach matematycznych prowadzonych we Wrocławiu: