Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację

Marsze organizowane są od 2003 roku. Ich celem jest połączenie sportu i rekreacji z matematyką oraz promocją terenów zielonych Wrocławia i okolic. Jest to obecnie największa popularna impreza na orientację w Polsce. Co rok bierze w niej udział ponad 1000 osób.

W zawodach uczestniczą 3-osobowe patrole uczniów lub nauczycieli i rodziców. Posługując się mapą i kompasem, muszą odszukać w terenie punkty kontrolne zaznaczone na mapie oraz wyznaczyć na mapie i odnaleźć w terenie tajemnicze punkty kontrolne, będące rozwiązaniami geometrycznych zadań konstrukcyjnych i rebusów.

Wrocław - Park Grabiszyński 2018

XVI Matematyczny Marsz na Orientację odbędzie się w niedzielę 7 X 2018 w Parku Grabiszyńskim. Baza zawodów będzie zlokalizowana w Zespole Szkół Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej (ul. Racławicka 101 we Wrocławiu). Dojazd do ul. Rymarskiej autobusami 125, 126, 248, 251. Miejsca parkingowe dla autokarów i busów będą przygotowane wzdłuż ulicy Racławickiej. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 IX 2018 przez formularz on-line. 

regulamin zawodów

 • Udział w zawodach jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą tylko koszty dojazdu na miejsce zawodów.
 • W marszu uczestniczą trzyosobowe patrole. Każda szkoła może wystawić maksymalnie trzy patrole uczniowskie i jeden nauczycielski albo rodzinny.
 • Do zawodów nie są przyjmowane patrole zgłoszone indywidualnie ani szkoły, które nie zgłoszą patroli uczniowskich, tylko nauczycielski lub rodzinny.
 • Szkoły gospodarzy (przeszłych, bieżących i przyszłorocznych) oraz inne szkoły obsługujące MMnO lub Maraton Matematyczny mogą otrzymać dodatkową liczbę patroli.
 • Ze względu na konieczność ograniczenia liczby uczestników od roku 2012 do zawodów (poza szkołami wymienionymi w punkcie poprzednim) szkoły przyjmowane są w każdej kategorii wiekowej w kolejności punktów rankingowych. 
 • Na zawody należy stawić się z wyprzedzeniem, w wygodnym obuwiu i ubraniu odpowiednim do warunków atmosferycznych. Zawody odbywają się bez względu na pogodę.
 • Po przybyciu na miejsce zawodów opiekun grupy zgłasza się do sekretariatu po materiały dla swoich drużyn. Materiałów tych nie wydaje się uczniom.
 • Przed startem należy wypełnić czytelnie kartę startową (bardzo ważne, aby wypełnić część pod nazwą „wywieszka”). Dyplomy imienne dla zwycięzców wypisane zostaną na takie nazwiska, jakie uda się odczytać z karty. Nie będzie możliwości wymienienia dyplomu!
 • Warto zapoznać się z przeznaczeniem różnych pól na karcie startowej (miejsce na znak kasownika punktu kontrolnego, miejsce na wpisanie rozwiązań zadań - podajemy tylko wyniki liczbowe, miejsce na podpisy jurorów z punktów kontrolnych).
 • Warto zapoznać się z mapą terenu wywieszoną w centrum zawodów i przeczytać dokładnie komunikat techniczny. W szczególności warto zapoznać się z zasadami zdobywania punktów i przemyśleć strategię biegu (np. czy warto biec do odległych, a więc o dużej wartości, punktów na początku? czy warto zatrzymać się na rozwiązywania zadań? czy warto, a jeśli tak, to o ile, przekroczyć limit czasu?.
 • Każdy patrol ma przydzieloną minutę startową. Na starcie otrzymuje mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi oraz zadania matematyczne do rozwiązania w trakcie marszu. Długość trasy oraz zadania dostosowane są do kategorii zawodników. Nie trzeba zebrać wszystkich punktów.
 • Uczestników MMnO obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren zawodów przed czasem swojego startu, a także po dotarciu na metę pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Uczestnicy zawodów od chwili rejestracji w sekretariacie do oficjalnego zakończenia zawodów muszą nosić przypięte z przodu numery startowe.
 • Wszystkie zbędne podczas biegu rzeczy (plecaki, kurtki, telefony komórkowe) można zostawić w strzeżonej szatni w centrum zawodów.
 • Zalecane jest używanie kalkulatora (z wyjątkiem kalkulatora w telefonie komórkowym), linijki, ekierki i cyrkla. Obowiązkowo patrol musi być wyposażony w busolę i długopis. Patrole bez busoli lub długopisu nie będą dopuszczone do zawodów.
 • Należy pilnować swojej minuty startu. Każdy patrol zgłasza się na start trzy minuty przed swoją minutą startową i wchodzi do boksu na odpowiednim torze podanym na liście startowej. Patrol o numerze n startuje n – 1 minut po godz. 10:00.
 • Posługując się mapą i kompasem, patrol musi odszukać w terenie punkty kontrolne zaznaczone na mapie. Specjalnym dziurkaczem potwierdza we właściwym miejscu na karcie startowej ich odnalezienie. Przed dotarciem na metę na karcie startowej wpisuje też odpowiedzi do zadań.
 • Dwa punkty kontrolne nie są zaznaczone na mapie. Jeden z nich należy odnaleźć na podstawie rozwiązania rebusu, a drugi na podstawie rozwiązania zadania konstrukcyjnego. Po starcie warto zacząć od wyznaczenia tych punktów (mają dużą wartość, a mogą być blisko startu). Należy zrobić to szczególnie starannie, gdyż kilka punktów może być blisko umieszczonych. W zadaniu konstrukcyjnym warto używać przyborów geometrycznych.
 • Czas mierzony jest przez jurorów z dokładnością do minut.
 • O wyniku końcowym decyduje liczba odnalezionych punktów kontrolnych, liczba rozwiązanych zadań i czas pokonania trasy. Obowiązuje limit czasu na pokonanie całej trasy oraz limit spóźnień. W obrębie limitu spóźnień za każdą minutę do 10 minut spóźnienia odejmowany jest 1 punkt, a za każdą minutę powyżej 10 a poniżej 30 odejmowanych jest 10 punktów. Po przekroczeniu limitu spóźnień patrol zostaje zdyskwalifikowany.
 • Na każdym punkcie kontrolnym patrol musi stawić się w komplecie.
 • Jeśli patrol zrezygnuje z udziału w zawodach, musi bezwzględnie zgłosić się na mecie i oddać kartę startową. W przypadku zagubienie karty patrol również zobowiązany jest zgłosić ten fakt na mecie.
 • Wszystkie szkoły otrzymają dyplomy uczestnictwa w MMnO, a zwycięskie patrole - dyplomy imienne i nagrody.
 • Nazwiska laureatów publikowane są w Internecie.
 • Dla patroli oczekujących na start i na zakończenie zawodów organizowane są konkursy sportowe oraz konkurs łamigłówek logicznych.
 • Patrol zostaje zdyskwalifikowany za:
  • spóźnienie się na start,
  • wejście na teren zawodów przed swoją minutą startową
  • wejście na teren zawodów po zakończeniu biegu,
  • poruszanie się podczas zawodów bez numeru startowego,
  • śmiecenie,
  • niszczenie przyrody i urządzeń,
  • używanie telefonu komórkowego,
  • zgubienie karty startowej,
  • przybycie na punkt kontrolny lub metę w niepełnym składzie,
  • łamanie szczególnych postanowień podanych w komunikacie technicznym,
  • niesportowe zachowanie.

kwalifikacja szkół

Ze względu na dużą liczbę chętnych, musimy ograniczyć liczbę szkół dopuszczonych do zawodów. Prosimy o podawanie w formularzu zgłoszeniowym liczby punktów rankingowych przysługujących szkole za poprzedni rok szkolny. Po zamknięciu listy zgłoszeń, do zawodów kwalifikowane będą szkoły w kolejności miejsc na tej liście aż do wyczerpania limitu 1000 uczestników. Dzięki temu w Marszach wezmą udział szkoły z regionu najaktywniejsze na imprezach FMW. 

Szkoły, które były w przeszłości lub są w tym roku organizatorami Marszów, albo są zaplanowane na kolejne lata, są wyłączone z rankingu.

Kryteria zdobywania punktów rankingowych za rok szkolny 2017/18 (liczą się tylko punkty zdobyte w roku szkolnym poprzedzającym Marsz):

 • 1 pkt za udział szkoły w Maratonie Matematycznym,
 • 1 pkt za każdego ucznia i nauczyciela ze szkoły zakwalifikowanego do finału Maratonu Matematycznego
 • 1 pkt za udział szkoły w każdym z wykładów Wrocławskich Spotkań Matematycznych
 • 1 pkt za każdego ucznia i nauczyciela uczestniczącego w Międzyszkolnych Kółkach Matematycznych
 • 1 pkt za każdego ucznia i nauczyciela biorącego udział w każdej z Lig Zadaniowych na Wrocławskim Portalu Matematycznym
 • 1 pkt za udział szkoły w Matematycznym Marszu na Orientację
 • 1 pkt za udział patrolu nauczycielskiego w Marszu na Orientację
 • 1 pkt za udział każdego nauczyciela w każdym z posiedzeń stacjonarnych seminarium I^3
 • 1 pkt za udział każdego nauczyciela w każdym z wyjazdowych seminariów I^3
 • 1 pkt za udział każdego nauczyciela w kursie EMT lub DML
 • 1 pkt za udział każdego nauczyciela w studiach podyplomowych NMNM
 • 1 pkt za udział szkoły w eliminacjach Dolnośląskich Meczów Matematycznych
 • 1 pkt za udział szkoły w półfinałach Dolnośląskich Meczów Matematycznych
 • 1 pkt za udział szkoły w finałach Dolnośląskich Meczów Matematycznych
 • 1 pkt za udział szkoły w konkursie matematycznym KOMA
 • 1 pkt za każdego ucznia zakwalifikowanego do finału KOMY
 • 1 pkt za udział szkoły w konkursach lingwistyki matematycznej: Wieży Babel i Olimpiadzie Lingwistycznej
 • 1 pkt za każdego ucznia zakwalifikowanego do finału Wieży Babel lub Olimpiady Lingwistycznej
 • 1 pkt za każdego ucznia i nauczyciela biorącego udział w Zimowej Szkole Matematyki
 • 1 pkt za udział szkoły w konkursie KOALA
 • 1 pkt za udział szkoły w Memoriale Urszuli Marciniak
 • 1 pkt za każdego ucznia i nauczyciela zakwalifikowanego do finału Memoriału Urszuli Marciniak
 • 1 pkt za udział szkoły w konkursie matematycznego origami "Żuraw"
 • 1 pkt za każdego ucznia i nauczyciela zakwalifikowanego do finału KMO "Żuraw"
 • 1 pkt za każdego ucznia i nauczyciela biorącego udział w Mistrzostwach w Geometrii Elementarnej
 • 1 pkt za udział szkoły w Mistrzostwach Wrocławia w Szybkim Liczeniu
 • 1 pkt za udział każdego ucznia i nauczyciela biorącego udział w Letnim Obozie Matematycznym
 • 1 pkt za prowadzenie w szkole lekcji obserwowanych z matematyki lub informatyki dla studentów IM UWr
 • 1 pkt za każdego studenta IM UWr przyjętego przez szkołę na praktyki z matematyki lub informatyki