Memoriał Uli Marciniak

Do 1 III przyjmowane są zgłoszenia do III Memoriału Urszuli Marciniak (Mistrzostw Dolnego Śląska w Łamigłówkach). Eliminacje szkolne odbędą się 5 III, a finał 24 III. Zawody finałowe będą odbywały się równolegle na Dolnym Śląsku (IM UWr), Mazowszu (CLV LO w Warszawie) oraz w Wielkopolsce (Wydział Matematyki i Informatyki UAM).

1 rok temu